Rejestracja na ostatnią chwilę. Fizjoterapeuci na nowych zasadach już w listopadzie

Ostatnie dni dzielą fizjoterapeutów od ogromnej zmiany w życiu zawodowym. Do końca października specjaliści muszą bowiem zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną.

Fizjoterapeuci, którzy prowadzą działalność gospodarczą i pracują na własną rękę w swoim gabinecie, ale i tacy, którzy oferują usługi w klubach sportowych, przedszkolach czy innych obiektach oraz ci, którzy dopiero zaczynają stawiać samodzielne kroki w zawodzie, muszą zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną.

Brak wpisu, fizjoterapeuci na przymusowym wolnym

Ustawodawca podzielił praktyki na trzy rodzaje i przypisał im numery:

>> 93 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym; jest to praktyka prowadzona w zakładzie leczniczym na podstawie zawartej umowy;

>> 95 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania; jest to praktyka, której właściciel nie posiada gabinetu, świadczeń udziela np. u pacjenta w domu; >> 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; jest to praktyka, którą wykonuje się we własnym gabinecie, dostosowanym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Na spełnienie wymogów prawnych pozostało niewiele czasu. Dla spóźnialskich konsekwencje będą bolesne. Fizjoterapeuci, którzy nie złożyli wniosku o rejestrację praktyki fizjoterapeutycznej, po 31 października będą musieli skorzystać z przymusowej przerwy zawodowej, aż do momentu, w którym Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna dokona wpisu do Rejestru Praktyk Zawodowych. Na wpis KIF ma 30 dni.

Do tego czasu fizjoterapeuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu, ale nie dokonali wpisu, nie mogą przyjmować pacjentów. Jeśli mimo braku wpisu będą pracować, a np. popełnią błąd, narażają się zarówno na utratę uprawnień, jak i odpowiedzialność karną. Aby szybko dostosować się do nowych wymogów, trzeba działać.

Formalności na start

Fizjoterapeuci, którzy przyjmują pacjentów indywidualnie, powinni założyć Profil Zaufany i uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie muszą wybrać odpowiednie ubezpieczenie, którego ramy określają przepisy prawa. – Warto pamiętać, że fizjoterapeuta powinien wykupić polisę ubezpieczeniową, a dopiero później złożyć wniosek o zarejestrowanie praktyki. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej – przypomina Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

Opłaty za ubezpieczenie i wpis

Kupując ubezpieczenie fizjoterapeuci muszą kierować się ustawowymi ramami. Osoby prowadzące praktykę fizjoterapeutyczną potrzebują ochrony na minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa obowiązkowa ubezpiecza tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Oprócz zakupu ubezpieczenia, fizjoterapeuci muszą opłacić wpis do rejestru. W 2019 roku ta kwota wynosi 98 zł.

Miejsce wykonywania zawodu

W przypadku fizjoterapeutów przyjmujących na własną rękę ważny jest także gabinet. Przestrzeń musi spełniać wymagania nałożone przez przepisy. Oznacza to, że zarówno wnętrze, jak i wyposażenie gabinetu, musi spełniać określone standardy m.in. ogólnobudowlane, ale także dotyczące instalacji i utrzymania czystości.

Kiedy fizjoterapeuta przejdzie przez te wszystkie punkty i spełnia warunki, może złożyć wniosek o wpis do rejestru. Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Wróć na górę