Przyszłościowy, odpowiedzialny, wymagający. Jaki jeszcze jest zawód fizjoterapeuty?

Technologia wypiera wiele zawodów, ale fizjoterapeutów jedynie wspomaga. Kompetencje, jakie muszą posiadać przedstawiciele tego zawodu są bowiem unikalne i coraz bardziej potrzebne. Oto co wiemy o zawodzie fizjoterapeuty.

  1. Przyszłościowy

Polskie społeczeństwo potrzebuje coraz bardziej pomocy fizjoterapeutów. Jednym z powodów jest starzenie i fakt, że osoby starsze to jedna z licznych grup, która potrzebuje pomocy fizjoterapeutów. Z analizy GUS poświęconej procesowi starzenia się w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat wynika, że po 2035 r. spodziewany jest znaczny przyrost ludności w starszym wieku w miastach województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W większości województw wzrost udziału ludności w starszym wieku będzie oscylował w granicach od 19 do 23,7 p. proc. – przewiduje GUS w publikacji „Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050”. Zapotrzebowanie na zabiegi wzmaga także siedzący tryb życia i złe odżywianie.

  1. Odpowiedzialny

Zawód fizjoterapeuty jest odpowiedzialny, bo wielu pacjentów przychodzi do lekarza w chorobie. Z badania agencji badawczej BioStat „Polak u fizjoterapeuty”, zrealizowanego w styczniu br. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów wynika, że największy odsetek ankietowanych swoją ostatnią wizytę u fizjoterapeuty odbył w związku z bólami kręgosłupa – 27,8 proc. Urazy ortopedyczne, np. złamanie kończyny wskazało – 17,4 proc., a terapię przeciwbólową – 9,4 proc.

Do fizjoterapeuty na podstawie skierowania trafiło 61 proc. Podobnie, bo 60,5 proc. poszło do specjalisty, gdy coś im dolegało. Spora grupa, bo 40,1 proc. traktuje zabiegi jako rehabilitację – wynika z badań BioStat.

  1. Wymagający

Zawód fizjoterapeuty wymaga ciągłego dokształcania. Przedstawiciele organizacji pacjentów wskazali, że liczba fizjoterapeutów wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach w systemie publicznym nie jest wystarczająca (97 proc. odpowiedzi). Wyraźnie podkreślali (aż 100 proc. odpowiedzi), iż konieczne jest kształcenie fizjoterapeutów w ramach specjalizacji kierunkowych (m.in. ortopedia, neurologia, pediatria czy onkologia). Tylko tacy wyspecjalizowani fizjoterapeuci są w stanie zapewnić właściwą opiekę (rozpoznaniem specyficznych problemów chorego i działanie przyczynowe) pacjentom z określonym schorzeniem – poinformowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów a analizie opierającej się na badaniu ankietowym, w którym udział wzięli przedstawiciele 34 organizacji pacjentów, w tym 20 fundacji, 12 stowarzyszeń oraz 2 pododdziały.

  1. Stresogenny

Skala zagrożenia fizjoterapeutów stresem zawodowym jest zbliżona do tej, odczuwanej przez przedstawicieli pozostałych profesji medycznych. Mimo to badań w tym zakresie jest niewiele. Szczegółową analizę przeprowadzili badacze z Lublina w publikacji „Stres zawodowy fizjoterapeutów – badania w wybranych oddziałach szpitalnych”.

Jeśli chodzi o czynniki stresogenne występujące w miejscu pracy badani wymienili: czas pracy (26,9 proc.), liczbę
i stan pacjentów (18,3 proc.), atmosferę w zespole (12proc.), motywację do pracy (10,9 proc.), niedobory kadrowe (8 proc.), komunikację w zespole (6,9 proc.) a także rosnące wymagania (6,9 proc.). Wspomnieli także o niewystarczającym przepływie informacji pomiędzy fizjoterapeutami a resztą kadry medycznej oraz niewystarczającym wyposażeniu.

  1. Regulowany przepisami

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym i podlega przepisom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Każdy fizjoterapeuta musi należeć do samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Legalnie można wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce, tylko z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu. Chcąc go uzyskać, należy być wpisanym do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci posiadający własną działalność gospodarczą muszą wykupić ubezpieczenie OC. Takie OC ubezpiecza w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Z rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że suma ubezpieczenia dla podmiotu leczniczego wynosi minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla praktyki fizjoterapeutycznej to odpowiednio 30 tys. euro i 150.000 euro.

Więcej o ubezpieczeniach dla fizjoterapeutów na www.interpolska.pl

Wróć na górę