Przeciwwskazania do fizjoterapii. Kiedy należy odmówić leczenia pacjentowi

Istnieją sygnały, które fizjoterapeuci powinni traktować jako ostrzeżenie przed kontynuowaniem fizjoterapii. Do odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty zobowiązuje specjalistów ustawa, a zła diagnoza może być traktowana jako błąd medyczny.

Choć fizjoterapia staje się coraz powszechniejszą metodą poprawy stanu zdrowia, to są również przeciwwskazania w jej stosowaniu. W dokumencie „Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii” (uchwała 142 z dnia 1 marca 2018r.) jeden z rozdziałów opisuje przeciwwskazania do leczenia.

Eksperci podkreślają, że fizjoterapię należy przerwać na każdym z etapów, gdy tylko specjalista zauważy niepokojące objawy. Fizjoterapeuta może odmówić rozpoczęcia fizjoterapii, jeśli w wywiadzie medycznym odnotuje przeciwwskazania do wykonania danej terapii. Zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów m.in. są to:

 1. W przeszłości choroba nowotworowa;
 2. Nagła utrata masy ciała, bez konkretnej przyczyny;
 3. Narastające osłabienie lub wycieńczenie organizmu bez uchwytnej przyczyny;
 4. Gorączka lub stan podgorączkowy;
 5. Utrzymujący się ból, który nie ma zdiagnozowanego podłoża;
 6. Ból spoczynkowy, często opisywany jako pulsujący;
 7. Obrzęk jednego lub więcej stawów;
 8. Niezdiagnozowany uraz;
 9. Świeży lub postępujący niedowład obwodowy;
 10. Nietrzymanie moczu lub/i stolca powiązane z bólem kręgosłupa;
 11. Zaburzenia napięcia mięśniowego;
 12. Zaburzenia ruchowe;
 13. Zaburzenia równowagi i krótkotrwałe utraty świadomości;
 14. Nagłe lub świeżo pojawiające opadanie kącika ust, a także problem z mówieniem;
 15. Dolegliwości bólowe okolicy jamy brzusznej lub za mostkowej;
 16. Tętno spoczynkowe powyżej 100 uderzeń na minutę i mniej niż 50;
 17. Ciśnienie tętnicze krwi powyżej 160/95;
 18. Ciśnienie tętnicze poniżej 90/50.

W przypadku pracy fizjoterapeutów istotne jest zachowanie ostrożności także w momencie, w którym pacjent ma zaburzenia emocjonalne, cierpi z powodu depresji lub przeżywa głęboki stres. Zlekceważenie sygnałów ostrzegawczych w stosowaniu fizjoterapii, może zakończyć się oskarżeniem ze strony pacjenta np. o pogorszenie stanu zdrowia. – Zawód fizjoterapeutów wiąże się z koniecznością podejmowania wielu trudnych decyzji. Często oznacza dla specjalistów spory prawne – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska, które oferuje ochronę ubezpieczeniową dla Fizjoterapeutów.

Ubezpieczyciel punktuje, dlaczego fizjoterapeuta powinien mieć dodatkową ochronę w postaci polisy INTER Ochrona Prawna na wypadek sprawy w sądzie. W ramach polisy fizjoterapeuta może mieć zapewnione:

 1. Wsparcie telefonicznego Centrum Asysty Prawnej, dostępnego 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.
 2. Porady radcy prawnego w postaci opinii radcy prawnego na piśmie – z reguły w ciągu 24 godzin od opisania problemu prawnego, a w skomplikowanych przypadkach do 72 godzin;
 3. Konsultacje online, które pozwalają na wyjaśnienie wszelkich niejasności lub wątpliwości;
 4. W momencie, w którym dochodzi do sporu, ubezpieczony może skorzystać z adwokata poleconego przez INTER Polska lub wybrać własnego adwokata.
 5. Adwokat może reprezentować fizjoterapeutę nie tylko na sali sądowej, ale podczas mediacji. Skuteczna mediacja to szansa na szybsze zamknięcie sporu.
 6. INTER Ochrona Prawna to ubezpieczenie, które nie limituje ilości konsultacji w ciągu roku.
Wróć na górę