801 803 000
oc.przed .czy .po 2

Praktyka fizjoterapeutyczna tylko z ubezpieczeniem OC

Zarejestrowałeś podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną? Pamiętaj, że aby wykonywać swój zawód zgodnie z prawem, musisz wykupić polisę ubezpieczeniową, tzw. OC Obowiązkowe.

OC w aspekcie prawnym
Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. W zależności od wyboru formy prowadzenia działalności – czy będzie to praktyka fizjoterapeutyczna czy podmiot leczniczy – wysokość sum gwarancyjnych na obowiązkowej polisie OC będzie inna. Dla praktyki fizjoterapeutycznej wymagane jest ubezpieczenie o minimalnej wartości 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ważne! Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta z datą wsteczną. Ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć najwcześniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Polisa gwarantem bezpieczeństwa zawodowego
Zakup polisy warto rozpatrywać nie tylko w aspekcie obowiązku prawnego, ale także w aspekcie bezpieczeństwa zawodowego. – Obowiązkowe OC chroni w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lub podmiotu leczniczego. Jeśli chcemy wykonywać pracę np. na zlecenie – potrzebujemy innego, dobrowolnego ubezpieczenia OC. Pamiętajmy, że dobrze dobrana polisa odpowiedzialności cywilnej gwarantuje spokój i poczucie bezpieczeństwa podczas pracy. Pełną ochronę, także związaną z życiem prywatnym zapewnia pakiet ubezpieczeniowy INTER. Chroni on ubezpieczonego fizjoterapeutę w momencie wyjazdu zagranicznego, przerwy w pracy związanej z wypadkiem lub dłuższą chorobą, w sytuacji zniszczenia sprzętu lub mienia praktyki lub podmiotu, potrzeby wsparcia prawnika specjalizującego się w prawie medycznym. Komfort życia i komfort pracy ma bezpośrednie przełożenie na jej jakość i poczucie satysfakcji. Dlatego właśnie fizjoterapeuci powinni się ubezpieczać  – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska

Ubezpieczenie jako symbol odpowiedzialności społecznej
Jest jeszcze społeczny aspekt kwestii ubezpieczania się. Fizjoterapeuta posiadający polisę nie tylko przestrzega prawa czy myśli o swoim bezpieczeństwie, ale zabezpiecza pacjentów, którzy korzystają z jego usług. – Ubezpieczenie to umowa świadcząca o odpowiedzialności społecznej. Warto do tej umowy przystąpić i dostosować ją do własnych potrzeb, a nie tylko do obowiązkowych zapisów w prawie. – komentuje Andrzej Twardowski z INTER Polska.