801 803 000
11 1 2

Polisa – partnerem. Kiedy można na niego liczyć?

Jedni potrzebują czuć wsparcie partnera, gdy odnoszą sukcesy. Drudzy chcą na niego liczyć w trudnym czasie. Polisa może być partnerem na dobre i na złe. Oto, kiedy można na nią liczyć.

W pracy.  Lekarze i lekarze dentyści pracujący w Polsce wciąż nisko oceniają swoje bezpieczeństwo finansowe. W skali od 1 do 10 wskazują na 5,2. Dla porównania, średnia ocen osób pracujących poza Polską wyniosła 8,7. Są to wyniki sondażu Naczelnej Izby Lekarskiej, który prowadzono od 13 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 roku z udziałem 3290 lekarzy i lekarzy dentystów. Bezpieczeństwo to jest tym bardziej chwiejne im większa liczba lekarzy pracuje na kontraktach i prowadzi własne praktyki lekarskie. Z jednej strony wzrastają kwoty odszkodowań za błędy lekarskie – tu ważne jest dobrze dobrane ubezpieczenie OC. Z drugiej strony – dłuższe zwolnienie i choroba – powodują znaczący spadek dochodów. Tu przyda się ubezpieczenie INTER Kontrakt, które zapewni wypłatę „dodatkowej pensji” nawet do 9 000 zł miesięcznie.

Na swoim. Własny gabinet – to marzenie wielu lekarzy. Kiedy więc uda się je zrealizować, warto zabezpieczyć sprzęt lekarski, urządzenia do badań, ale i sam lokal kupując ubezpieczenie INTER Partner. We własnej praktyce przodują stomatolodzy. Z badania Ekonomicznych Losów Absolwentów przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów wynika, że aż 60 proc. absolwentów kierunków stomatologicznych zakłada własną działalność gospodarczą. Potwierdzają to także badania Naczelnej Izby Lekarskiej „Lekarze Stomatolodzy 2016 – raport z badań”. Wynika z nich, że spośród prywatnych praktyk 75 proc. lekarzy prowadzi ją indywidualnie, a około 30 proc. w ramach świadczeń na rzecz podmiotów medycznych, w tym sieci gabinetów oraz prywatnych klinik.

W relacjach z pacjentami. Te nie zawsze należą do najłatwiejszych. Wprawdzie z sondażu NIL wynika, że lekarze zauważają wzrost zaufania pacjentów, to wciąż w gabinecie zdarzają się wobec nich agresywne zachowania. Z agresją słowną spotkało się 38 proc. dentystów, a 0,2 proc. doświadczył agresji fizycznej. O problemie agresji wśród pacjentów i członków ich rodzin jest na tyle głośno, że w odpowiedzi INTER uwzględnił go wśród opcji ubezpieczeniowych.

W chorobie. Brak szczepień u pacjentów i rosnąca liczba zakażeń sprawia, że praca lekarza naraża jego zdrowie. Wykupienie ubezpieczenia, w przypadku zarażenia wirusem HIV lub WZW, pozwala na szybkie sfinansowanie badań. Pracownik medyczny może liczyć także na wypłatę świadczenia finansowego.

Gdy potrzebne jest wsparcie prawne. Pracownicy medyczni potrzebują także, aby polisa była ich partnerem na drodze. Odpowiednia polisa (INTER Ochrona Prawna w najwyższym wariancie), w momencie np. kolizji, oferuje konsultacje z prawnikiem czy pomoc w dochodzeniu odszkodowania.

W podróży. Także w tej sytuacji pracownikom medycznym może towarzyszyć polisa. INTER przygotował ochronę dla osób podróżujących za granicą. W sprawach zawodowych i prywatnych. Co więcej, dobrze dobrany wariant może rozszerzyć ochronę na bliskich. Warto pomyśleć o zakupie tej polisy właśnie w okresie przedurlopowym. Polisa turystyczna chroni przez rok, niezależnie od liczby wyjazdów. Trafnie dobrana polisa jest dobrym partnerem w życiu.