801 803 000
eb295c8e679d9ecfe426ca94f1da7d0104d452d2 min 2

Pielęgniarki narażone na uszczerbek w zdrowiu. Jak się chronić?

Pielęgniarki w wyniku dźwigania pacjentów doznają urazów. Część z nich jest na tyle poważna, że wymusza wielomiesięczną nieobecność w pracy. To przesłanka, aby wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

Państwowa Inspekcja Pracy wzięła pod lupę warunki, w jakich pracują pielęgniarki w 198 zakładach opieki zdrowotnej. Okazało się, że podczas dwóch lat, w wypadkach przy pracy związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego poszkodowanych zostało aż 654 pracowników.

W kontrolowanych szpitalach, aż 12,5 tys. pielęgniarek wykonywało prace związane z ręcznym dźwiganiem i przenoszeniem pacjentów. Największe narażenie na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego były na oddziałach łóżkowych m.in. neurochirurgii, chirurgii, ortopedii, anestezjologii oraz intensywnej terapii. W wyniku prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów, pielęgniarki doznawały licznych urazów – głównie kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym, ale także naderwania ścięgien i mięśni, cierpiały z powodu dyskopatii pourazowych kręgosłupa, jak i przepukliny pachwinowej. Urazy skutkowały długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, nawet do roku. Przeciętna nieobecność w pracy wynosiła 56 dni.

Wyniki raportu są jednoznaczną przesłanką do tego, aby wykupić ubezpieczenie INTER Kontrakt, czyli ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy. Można je wykupić w jednym z dwóch wariantów – INTER Kontrakt (niezdolność do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku) oraz INTER Kontrakt NNW (zapewniający ochronę w następstwie nieszczęśliwego wypadku).

Z ubezpieczenia mogą skorzystać pielęgniarki posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce, które uzyskują w Polsce regularne przychody z kontraktu. W dniu zawarcia umowy nie mogą mieć więcej niż 70 lat. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona jest obywatelem innego państwa, musi posiadać kartę stałego lub czasowego pobytu w Polsce.
Oba warianty łączy fakt, że pielęgniarka, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na wypłatę środków nawet przez rok. Dzięki tym pieniądzom osoba ubezpieczona, może poczuć się bezpiecznie i komfortowo, zadbać o własne zdrowie.