801 803 000
pielegniarka.szkola 2

Pielęgniarka w szkole. O jakiej ochronie warto pomyśleć?

Od września br. obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Pielęgniarki i higienistki, które pracują w szkołach, mają większe kompetencje, ale i odpowiedzialność.

 1. Obowiązek koordynacji
  Jednym z głównych założeń nowych przepisów, jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, jest określenie koordynującej roli pielęgniarki szkolnej. Ustawa powierza pielęgniarkom bardzo odpowiedzialną rolę. Ich zadaniem jest profilaktyczna opieka nad uczniami, ale też integracja wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. To na barkach pielęgniarki spoczywa koordynacja współpracy lekarzy, rodziców, nauczycieli, pedagogów, dyrektora szkoły czy władz samorządowych. Na stronie ministerstwa podkreślone jest, że pielęgniarka współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły, ale nie jest pracownikiem szkoły.2. Współpraca z rodzicami 
  Elementem pracy pielęgniarki jest kontakt z rodzicami. W ramach współpracy na tej linii rodzice powinni otrzymywać informacje o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka. Poza tym pielęgniarka ma wspierać rodziców w organizacji korzystania z profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych.

  3. Obecność w drodze do szpitala i w szpitalu
  Ustawa daje pielęgniarce jeszcze jedno uprawnienie. W stanach nagłego zagrożenia zdrowia, podczas przewożenia ucznia karetką pogotowia, pielęgniarka lub higienistka może towarzyszyć dziecku w drodze do szpitala i w szpitalu – do czasu przybycia rodziców. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

  – Ustawa wprowadzająca opiekę zdrowotną do szkół sprawiła, że pielęgniarka nie tylko otrzymała nowe kompetencje, ale i ma większą odpowiedzialność. Widzę tu kilka płaszczyzn, na których mogą czyhać zagrożenia. Jedną z nich jest płaszczyzna komunikacyjna i możliwość konfliktów między pielęgniarkami a rodzicami. Drugą nieszczęśliwy wypadek, podczas którego pielęgniarka lub uczeń dozna szkody. Poza tym większa decyzyjność może się wiązać z oskarżeniami o zaniechania z finałem sprawy w sądzie – wylicza Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska. – Zakładając wszystkie możliwe czarne scenariusze, pielęgniarki pracujące w szkole powinny zdecydować się na zakup dobrowolnego OC. Poza tym warto pomyśleć o ochronie prawnej, jako ewentualnej poduszce bezpieczeństwa na wypadek sporu z rodzicami – dodaje Andrzej Twardowski.