Pacjentów lista potrzeb. Wyniki badań KIF #Fizjoterapia

Dostępność i dostosowanie fizjoterapii – to jedne z najważniejszych potrzeb pacjentów. Jak oceniają je osoby, które korzystają z usług fizjoterapeutów?

Badania o systemie rehabilitacji w Polsce z punktu widzenia pacjentów i fizjoterapeutów zostały przeprowadzone z inicjatywy Krajową Izby Fizjoterapeutów. W badaniu ankietowym wzięli udział przedstawiciele 34 organizacji pacjentów. Reprezentowały one pacjentów: neurologicznych (m.in. po udarach, z chorobą Parkinsona, chorobami nerwowo-mięśniowymi) onkologicznych (m.in. kobiety po operacji raka piersi, osoby po operacji raka płuca) z wrodzonymi wadami rąk i po amputacjach oraz z chorobami rzadkimi (np. autyzmem).

Dostępność do specjalistycznej fizjoterapii
Autorzy badania odnieśli się m.in. do kluczowej kwestii dostępności. Większość, bo 29 organizacji odpowiedziało, że jest ona niewystarczająca. Co istotne żadna nie oceniła jej jako bardzo dobrej, tylko jedna uznała za dobrą. Pacjenci w większości uznali, że fizjoterapia oraz rehabilitacja w systemie publicznej opieki zdrowia jest niedostępna dla chorych. W sumie 97 proc. odpowiedzi wskazało na ograniczenia – czytamy w analizie KIF.

Dostosowanie fizjoterapii do indywidualnych potrzeb pacjenta
Duże braki wyszły także w kwestii dopasowania do potrzeb. Tylko 6 proc. odpowiedziało, że zawsze jest ukierunkowana na indywidualny cel. 26 proc. wskazało, że fizjoterapia jest często ukierunkowana na cel. 67 proc. odpowiedzi wskazuje, iż fizjoterapia rzadko lub wcale nie uwzględnia potrzeb konkretnego pacjenta.
Tymczasem z analiz wynika, że takie indywidualne podejście jest niezwykle ważne. Ponadto badani uważają kształcenie fizjoterapeutów w ramach specjalizacji kierunkowych (ortopedia, neurologia, pediatria czy onkologia) za konieczność.
„Tylko tacy wyspecjalizowani fizjoterapeuci są w stanie zapewnić właściwą opiekę (rozpoznaniem specyficznych problemów chorego i działanie przyczynowe) pacjentom z określonym schorzeniem” – napisano w KIF.

Jakość do poprawy
Do zmiany jest wiele. Badani najczęściej wskazywali na ułatwienie dostępu do specjalistów w danej dziedzinie: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów. Wyliczali także zwiększenie liczebności wykwalifikowanego personelu oraz stworzenie kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorym. Na kolejnym miejscu znalazła się potrzeba szkoleń specjalistycznych.
Pacjenci bardzo krytycznie patrzą na stan, w jakim jest polska fizjoterapia. – Im bardziej krytyczny pacjent, tym więcej zagrożeń dla samego fizjoterapeuty. W takiej atmosferze wzrastają ryzyka zawodowe np. ryzyko oskarżenia o błąd w sztuce. Zdarzają się także agresywne zachowana, jeśli nie ze strony pacjenta to od członków jego rodziny. Warto być przygotowanym i na taki scenariusz i posiadać ubezpieczenie – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Dodaje, że lista potrzeb pacjentów, nie zawsze może zostać uwzględniona przez fizjoterapeutę. Niestety potrzebującym szczególnej opieki pacjentom bardzo trudno się z tym pogodzić.

Więcej informacji na www.interpolska.pl

Wróć na górę