Pacjent wygrał odszkodowanie w sporze z lekarzem dentystą. Kto zapłaci?

Niezadowoleni z usług dentystycznych pacjenci, coraz częściej decydują się na walkę o odszkodowanie w sądzie. Co więcej, wygrywają. Dlatego lekarze dentyści wybierają wyższe sumy ubezpieczenia OC.

88 proc. lekarzy dentystów twierdzi, że w ostatnich latach wzrosły lub raczej wzrosły wymagania pacjentów wobec ich pracy. Te oczekiwania zdaniem 59  proc. negatywnie wpływają na ich sytuację zawodową – wynika z raportu Naczelnej Izby Stomatologicznej. Wymagania rosną m.in. ze strony pacjentów, którzy coraz częściej – jeśli są niezadowoleni z usług stomatologicznych – oskarżają lekarzy dentystów o błąd lekarski i walczą w sądzie o zadośćuczynienie.

Sumy nie są małe. Przykładowo w 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 35 tys. zł, odszkodowania w wysokości blisko 4,5 tys. zł oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 5,2 tys. zł. Sprawa dotyczyła źle przeprowadzonego zabiegu wszczepienia trzech implantów (Syg. Akt I C 52/15). W momencie, w którym lekarz dentysta przegrywa wysoką sumę, szczególnie ważne jest dobre ubezpieczenie OC. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody, ale nie więcej niż suma gwarancyjna na polisie. To właśnie suma gwarancyjna na polisie jest górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Do jej wysokości jest wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie. W sytuacji, w której wysokość szkody jest wyższa niż suma gwarancyjna, to pozostałą część szkody pokrywa lekarz dentysta z własnych środków. Wybierając polisę, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej oraz na zakres ubezpieczenia.

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl

Wróć na górę