801 803 000
na.dopalaczach 2

Pacjenci po dopalaczach zagrożeniem dla lekarzy

Rośnie liczba pacjentów po zażyciu dopalaczy. Dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy to realny problem, który zwiększa ryzyko wykonywania zawodu.

120 środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, leków) w materiale biologicznym takim jak krew mocz i włosy – to zakres wykrywanych związków chemicznych w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. „Badania te rozszerzamy o kolejne 250 substancji, które są przygotowywane do akredytacji” – informują na stronie internetowej badacze.

Liczba pacjentów z zaburzeniami świadomości i halucynacjami szokuje

W jednej z rozmów z Polską Agencją Prasową dr Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sądowej powiedział: „W innych krajach problemem jest narkomania heroinowa, opiatowa. USA borykają się z uzależnieniami od opioidów. A w Polsce bardziej popularna jest narkomania amfetaminowo-dopalaczowa. Kiedyś mieliśmy kilkanaście-kilkadziesiąt zatruć w ciągu roku, a teraz tyle samo, ale w ciągu miesiąca”.

Statystyki są zatrważające. W 2017 r. odnotowano 4324 zatruć „nowymi narkotykami” oraz 27 zgonów. Natomiast w 2018 r. zarejestrowano 4257 zatrucia oraz 65 zgonów – podaje Główny Inspektorat Sanitarny w dokumencie „Lista top 10”, najczęściej stosowanych środków psychoaktywnych. Wśród działań niepożądanych u osób, które je zażyły, wymieniana jest m.in. agresja, drażliwość, niepokój, zaburzenia świadomości, a także halucynacje wzrokowe i słuchowe.

Posiadanie polisy wzmacnia poczucie bezpieczeństwa lekarzy

Szpitale starają się szkolić personel, jak mają reagować w sytuacji zagrożenia, które stwarzają pacjenci po dopalaczach. Jednocześnie w wyniku rosnącego zapotrzebowania, na rynku ubezpieczeniowym pojawiła się opcja zakupu polisy – zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także ratowników medycznych – INTER Ochrona HIV/WZW rozszerzona o Klauzulę Agresji Pacjenta.

Samo ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW zapewnia pokrycie kosztów leczenia antyretrowirusowego w przypadku zetknięcia z materiałem zakaźnym. Daje ono również możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w przypadku stwierdzenia zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o tak zwaną Klauzulę Agresji Pacjenta. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne dla przedstawicieli personelu medycznego, którzy padli ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. – Pacjenci po dopalaczach są nieprzewidywalni i stanowią realne zagrożenie dla lekarzy i pielęgniarek, zwłaszcza tych pracujących na SOR-ach. Pracownicy szpitali i placówek medycznych są tego świadomi, co sprawia, że poszukują produktów oferujących im dodatkową ochronę – wyjaśnia Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Przypomina także, że warunkiem wypłaty jest zgłoszenie ataku na policję i poddanie się przez ubezpieczonego obdukcji lekarskiej.

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl