Nowość INTER: dedykowana oferta dla ratowników medycznych

Z dniem 1 marca 2016 INTER rozpoczął sprzedaż pakietu ubezpieczeń dla ratowników medycznych. Nowy pakiet dedykowany tej grupie powstał z myślą o specyfice pracy ratownika. W ramach pakietu dostępne są następujące produkty: dobrowolne ubezpieczenie OC, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie na wypadek dłuższej niezdolności do pracy, całoroczne ubezpieczenie turystyczne oraz ubezpieczenie na życie z pakietem ryzyk zawodowych.

Praca ratownika wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem związanym z często ekstremalnie trudnymi warunkami udzielania pomocy chorym lub poszkodowanym w wypadkach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy zawodowej, INTER stworzył dedykowany pakiet ochrony ubezpieczeniowej zapewniający poczucie bezpieczeństwa w przypadku błędów medycznych lub zdarzeń niepożądanych, a także w sytuacjach losowych. Pakiet ten powstał we współpracy z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.

„Stworzenie przez INTER dedykowanego rozwiązania ubezpieczeniowego poprzedzone było kilkumiesięcznymi pracami związanymi z dokładnym rozpoznaniem potrzeb ubezpieczeniowych tego środowiska – mówi Bartosz Jurkowski, Dyrektor Sieci Sprzedaży INTER. „Organizowaliśmy grupy fokusowe, spotykaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszeń i środowisk naukowych tworzących podwaliny Systemu Medycyny Ratunkowej w Polsce. Dokładnie rozpoznaliśmy i skatalogowaliśmy zakres oraz specyfikę ryzyk czyhających na ratowników podczas wykonywania przez nich obowiązków” – dodaje.

Do tej pory ta liczna (około 13.000 osób) i strategicznie ważna dla INTER grupa zawodowa była obsługiwana jako jeden z tak zwanych „pozostałych zawodów medycznych”. Od pierwszego marca 2016 mamy dla niej dedykowaną, nowoczesną i kompleksową ofertę produktową.

W najbliższych tygodniach INTER planuje rozszerzenie oferty dla ratowników o dedykowane im wersje ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy.

Wróć na górę