Nowe ubezpieczenie obowiązkowe dla fizjoterapeutów

Zawód fizjoterapeuty wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, wysiłkiem, ale także ryzykiem popełnienia błędu. Dlatego w życie wchodzi nowy obowiązek ubezpieczeniowy dla fizjoterapeutów. Oto nowe OC w pytaniach i odpowiedziach.

Kogo obowiązuje OC?

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC ma każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą. Wybór ubezpieczenia zależy od tego, czy w przyszłości fizjoterapeuta zamierza działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna. W zależności od formy prowadzenia działalności, ubezpieczenie różni się wysokością sumy gwarancyjnej.

Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

31 października jest ostatnim dniem, w którym można podjąć decyzję, czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna. Do tego czasu fizjoterapeuta musi kupić ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą. – Fizjoterapeuta, który podejmie decyzję w ostatniej chwili, musi liczyć się z zawodową przerwą. Organ, który dokonuje odpowiedniego wpisu do rejestru, ma na to 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. Do tego czasu fizjoterapeuta nie może wykonywać zabiegów. Gdyby popełnił błąd w sztuce w momencie, w którym nie jest wpisany do rejestru, łamie prawo i nie ma tym samym ochrony OC – zastrzega Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych INTER Polska.

Czy ustawodawca wskazuje sumy gwarancyjne?

Tak, kwoty są sprecyzowane. Dla podmiotów leczniczych sumy gwarancyjne muszą wynosić minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei fizjoterapeuci, którzy będą działać indywidualnie, w formie praktyki fizjoterapeutycznej potrzebują OC z minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jaki zakres ochrony ma obowiązkowe OC?

Ubezpieczenie obejmuje w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. – Obowiązkowe OC z pewnością pozwala fizjoterapeutom poczuć się bezpieczniej w trakcie pracy. Polisa jest bowiem ściśle związana z wykonywaniem zabiegów, ćwiczeń i wszelkich czynności leczniczych – mówi Andrzej Twardowski z INTER.

Co daje ubezpieczonemu OC?

Polisa chroni majątek fizjoterapeuty w momencie, w którym zostanie uznany za winnego popełnienia błędu w sztuce, i w którym sąd uzna, że musi naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Fizjoterapeuta, który ma odpowiednio dopasowaną polisę ma pewność, że zrobi to za niego ubezpieczyciel. – Wyrok skazujący fizjoterapeutę jest dla niego ogromnym obciążeniem psychicznym. Łatwo wyobrazić sobie, co byłoby w momencie, w którym nie mając zaplecza finansowego, fizjoterapeuta musiałby zapłacić wysokie zadośćuczynienie. Obowiązkowe OC pozwoli uniknąć takich czarnych scenariuszy – mówi Andrzej Twardowski z INTER.

Które z ubezpieczeń są rekomendowane dla fizjoterapeutów?

Chcąc rozszerzyć ochronę, warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia ochrony prawnej czy też ubezpieczenia utraty dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku. – My rekomendujemy ubezpieczenie INTER NWW z ryzykiem HIV/WZW, które można rozszerzyć o klauzulę na wypadek agresji pacjenta. Zarówno ryzyko zakażenia, jak i szanse na spotkanie w gabinecie konfliktowego pacjenta są ogromne. Nasza oferta jest odpowiedzią na nasilające się zjawiska – mówi Andrzej Twardowski z INTER.

Zawód fizjoterapeuty jest niewątpliwie przyszłościowy, satysfakcjonujący, a dzięki nowym przepisom wprowadzającym ubezpieczenie OC, także bezpieczny. Dla pacjenta i fizjoterapeuty.

Wróć na górę