Nowe ubezpieczenie dla posiadaczy domów i mieszkań – INTER Lokum

Z dniem 1 lipca 2016 r. INTER wprowadza nowe ubezpieczenie dla posiadaczy domów i mieszkań.

INTER Lokum to kompleksowy pakiet ubezpieczeń pozwalający na ochronę domu lub mieszkania w możliwie najszerszym zakresie. Ubezpieczenie można kupić w wariancie all risk lub w wersji tradycyjnej, opartej o zamknięty katalog ryzyk.

INTER Lokum cechuje duża elastyczność zakresu, sum ubezpieczenia, a także okresu ochrony – polisę można wykupić na 1 rok, 2 lata lub 3 lata. Ubezpieczenie obejmuje samą nieruchomość, jak również obiekty znajdujące się na posesji (np. garaż wolnostojący, basen, składzik na narzędzia itp.). W skład ruchomości wchodzą meble, sprzęt RTV/AGD,  biżuteria, a także mienie służbowe (np. unit stomatologiczny lekarza dentysty prowadzącego działalność w miejscu ubezpieczenia).

W ramach INTER Lokum można ubezpieczyć mienie do kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyka powodzi, dewastacji elewacji i ogrodzenia, czy zniszczenia obiektów znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia (np. domek letniskowy czy nagrobek). Ubezpieczenie zawiera szeroki zakres ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być spowodowane przez mienie objęte ubezpieczeniem (ruchomości i nieruchomości), niepełnoletnie dzieci znajdujące się pod opieką, czy przez zwierzęta domowe.

Ubezpieczony może rozszerzyć swoją polisę o wsparcie profesjonalisty w przypadku problemów prawnych (ochrona i asysta prawna).  Istotną opcją dostępną w pakiecie INTER Lokum jest tzw. OC Sąsiada – ubezpieczenie szkód powstałych wskutek zalania mieszkania sąsiadowi oraz OC Lokatora – ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim przez naszych najemców . Niezależnie od wybranego wariantu i zakresu, wszystkim ubezpieczonym oferujemy bezpłatny pakiet usług Assistance: domowego, medycznego i samochodowego oraz rowerowy.

Wróć na górę