Młodzi lekarze a bezpieczeństwo wykonywania zawodu

Początki pracy w zawodzie wiążą się z ogromnym stresem. Tempo pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji i trudności w relacjach z pacjentami – to wszystko sprawia, że młodzi lekarze często tracą poczucie bezpieczeństwa.

Stawianie pierwszych kroków w każdej specjalizacji jest trudne, ale w zawodzie, od którego zależy zdrowie i życie innego człowieka, jest szczególnie obciążające. Młodzi lekarze w początkach pracy odczuwają ogromne napięcie, stress i presję. Mają za sobą wprawdzie sześcioletnie studia, rok stażu podyplomowego i zdany Lekarski Egzamin Końcowy, ale z drugiej strony spada na nich pełna odpowiedzialność za diagnozowanie i leczenie pacjenta.

Przez kilka miesięcy badanie na ten temat stresu wśród lekarzy prowadził dr. n. med. Bohdan Woronowicz. Podczas rozmowy zamieszczonej na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie opowiedział o źródłach stresu polskich lekarzy. Wśród nich znalazło się nadmierne obciążenie biurokratyczne i administracyjne (odpowiedziało tak 78 proc. respondentów), brak satysfakcjonującego wynagrodzenia w stosunku do nakładu pracy (73 proc. respondentów), zbyt duże obciążenie pracą (71 proc.) oraz brak czasu na rozwijanie zainteresowań (66 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się problemy dotyczące komunikacji i relacji z pacjentem m.in. agresja ze strony pacjenta lub jego rodziny, manipulacja, nierealistyczne oczekiwania.

Błąd medyczny pod wpływem stresu

W efekcie stresu, na który składa się wiele czynników, lekarze często popełniają pomyłki. – O skali lekarskich pomyłek świadczą badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Według nich 8 proc. recept wydawanych przez lekarzy tuż po studiach zawiera niewłaściwy lek lub jego dawkę. Jeden na 50 niewłaściwie wypisanych leków jest potencjalnie śmiertelny, a ponad 50 proc. przepisanych leków może poważnie zaszkodzić pacjentom. Na szczęście pomyłki lekarzy są w porę wykrywane przez farmaceutów – czytamy w analizie „O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych” opublikowanej w Hygeia Public Health.

W Polsce zaufanie społeczne do młodych lekarzy jest stosunkowo niskie. Według raportu European Trusted Brands tylko 57 proc. ufa lekarzom, podczas gdy światowa średnia wynosiła w kontekście przedstawicieli tego zawodu 76 proc.

Ochrona przywracająca poczucie bezpieczeństwa

Stres, którego doświadczają młodzi lekarze można niwelować na wiele sposobów. Jednym z nich jest zapewnienie sobie kompleksowej i skutecznej ochrony ubezpieczeniowej związanej z pracą zawodową. – Przygotowaliśmy ofertę chroniącą lekarzy w momencie, w którym to oni są pokrzywdzeni przez pacjentów, ale także w sytuacji, gdy sami popełniają błąd jako lekarze. Pakiet INTER Lekarz zapewnia m.in. wsparcie prawników, wypłatę odszkodowania po napaści pacjenta czy ochronę poekspozycyjną związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV – wylicza Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska.

Trzonem pakietu jest oczywiście ubezpieczenie OC, które można wykupić zarówno w wersji obowiązkowej jak i dobrowolnej – w zależności od sposobu zatrudnienia. – Młodzi lekarze powinni rozpoznawać markę INTER, gdyż działamy edukacyjnie na uczelniach medycznych, a samych lekarzy ubezpieczamy od 27 lat. Specjalizacja w branży medycznej pozwala nam rozumieć potrzeby klientów i skutecznie zabezpieczać ich przed najbardziej stresogennymi ryzykami – podkreśla Andrzej Twardowski.

Więcej szczegółów na temat oferty INTER dla lekarzy na www.interpolska,pl

Źródła:

  • OIK w Warszawie, „Stres lekarzy”, 2016
  • Reader’s Digest, „European Trusted Brands, 2013”
  • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, „O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych”, Hygeia Public Health, 2013
Wróć na górę