Kompetencje miękkie lekarzy, a ubezpieczenie na wypadek ich braku

Lekarze uważają, że powinni nieustannie doskonalić się w relacjach z pacjentami. W praktyce słabo oceniają swoje kompetencje miękkie. Taka sytuacja może być przyczyną roszczeń pacjentów, a co za tym idzie – konieczności wypłaty odszkodowania.

Aż 92 proc. lekarzy i lekarzy dentystów uważa, że posiadanie kompetencji miękkich jest przynajmniej tak samo ważne, jak wiedza i umiejętności – wynika z analizy przeprowadzonej dla Najwyższej Izby Lekarskiej. Badanie miało sprawdzić potrzebę edukacyjną w zakresie kompetencji miękkich wśród przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych.

Okazało się, że zaledwie 26 proc. badanych brało udział w tego typu szkoleniach.  Większość z nich szkoliła się z efektywnej komunikacji z pacjentem oraz przekazywania trudnych informacji. Ok. 30% uczestników szkoleń wybrała tematykę wspierania pacjentów i ich rodzin w traumatycznych sytuacjach oraz radzenia sobie z manipulacją i agresją.

Badanie przeprowadzone przez NIL wykazało, że lekarze i lekarze dentyści słabo oceniają swoje kompetencje miękkie. Przykładowo w kwestii zapobiegania konfliktom tylko 31 proc. odpowiedziała, że ma wysokie kompetencje, a 29 proc. – raczej wysokie. Aż 76 proc. czuje potrzebę doskonalenia. Jednocześnie lekarze i lekarze dentyści mają świadomość, że konflikty na linii pacjent – lekarz coraz częściej kończą się na mediacjach lub sali sądowej. Rośnie świadomość, że warto posiadać wsparcie prawne, na przykład w postaci odpowiedniego ubezpieczenia.

Oto trzy kluczowe atuty, które ma ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna:

  1. Szeroka ochrona. Osoba ubezpieczona może liczyć na pomoc w sprawach karnych związanych z pracą zawodową, w sprawach cywilnych, w sprawach o naruszenie praw pacjenta oraz o naruszenie dóbr osobistych pacjenta. Poza tym, wsparcie prawne dotyczy zarówno postępowania przed sądem dyscyplinarnym jak i postępowania mediacyjnego. W wariancie rozszerzonym przewidziana jest m.in. ochrona z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych w życiu zawodowym, a także wsparcie prawne w przypadku zniesławienia lub znieważenia lekarza.
  2. Opieka prawna. Lekarz, który ma przed sobą perspektywę sporu z pacjentem, potrzebuje kompleksowego wsparcia. Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia je zarówno przed procesem, w trakcie procesu, jak i w każdym momencie, gdy lekarz lub lekarz dentysta potrzebuje pomocy prawnej. W wariancie pełnym możliwe są wideo porady czyli indywidualne spotkanie z prawnikiem online. We wszystkich wariantach istnieje możliwość skorzystania z telefonicznej asysty prawnej, zaś wszystkie opinie wydawane są na piśmie przez doświadczonych radców prawnych.
  3. Pokrycie kosztów usług.Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie wynagrodzenia prawnika lub kancelarii specjalizującej się w sporach o błędy medyczne. Zwracane są również koszty postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków.

Z pomocą rekomendowanych specjalistów łatwiej znaleźć porozumienie z pacjentem, łatwiej też odnaleźć się na sali sądowej.

Więcej szczegółów na www.interpolska.pl

Wróć na górę