801 803 000
202001.Lekarz.w.kryzysowej 1

Kiedy pacjent grozi pozwem…

Kiedy pacjent grozi pozwem, koniecznie należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych. Może po konsultacji okazać się, że warto zaprosić pacjenta do stołu mediacyjnego. Mediacja pozwala zachować pozytywny wizerunek i znaleźć wyjście ze sporu. Ta metoda choć skuteczna, w Polsce dopiero kiełkuje.

7 na 10 postępowań mediacyjnych zakończono podpisaniem ugody – wynika z danych prokuratury za lata 2011 – 2014. Niestety poziom przekazywania spraw do mediacji w tym okresie przez prokuratury wszystkich szczebli przekraczał nieco ponad 0,1 proc. wszystkich prowadzonych spraw. Nieco częściej na mediacje kierowały sądy. Przykładowo w 2014 r. sądy okręgowe skierowały do mediacji 2,5 proc. spraw.

– Mediacja może być niezwykle skuteczna zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. Lekarze i pacjenci otrzymują szansę na szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia. Z punktu widzenia lekarza, który znalazł się w kryzysowej sytuacji, mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku, a także sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji. Tym samym spotkanie przy mediacyjnym stole jest mniej obciążające psychicznie dla obu stron – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska. Ubezpieczyciel ma w ofercie polisę INTER Ochrona Prawna, w ramach której lekarze mogą liczyć na współpracę z doświadczonymi kancelariami prawnymi, znającymi specyfikę spraw z obszaru medycyny.

Na wniosek o mediację nigdy nie jest za późno

Mediacja może być sądowa lub pozasądowa, czyli przed wniesieniem sprawy do sądu. Chcąc zaoszczędzić czas, pieniądze i ograniczyć straty wizerunkowe warto skorzystać z mediacji pozasądowej. Co ważne, każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Istotne jest to, że mediacja jest poufna.

Na stronie mediacja.gov.pl wymienionych jest kilka scenariuszy, w jaki sposób może zakończyć się mediacja:

  • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
  • W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
  • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
  • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Lekarze dostrzegają wartość mediacji

O potrzebie popularyzacji mediacji, mówią coraz częściej sami lekarze. Zaledwie 24 i 25 stycznia br. w Krakowie odbyła się konferencja Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Mediacja w medycynie”. Pierwszy dzień poświęcony był wykładom praktyków dotyczących istoty mediacji oraz regulacji prawnych w zakresie postępowania mediacyjnego. Drugiego dnia odbyły się panele związane z postępowaniami mediacyjnymi w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Adwokaci i lekarze zastanawiali się także, jak zwiększyć liczbę mediacji w sprawach o błędy medyczne.

– Ważne jest to, że oba środowiska dostrzegają zalety mediacji, która jest antidotum na wieloletnie trwanie w sporze sądowym– komentuje Andrzej Twardowski z INTER Polska.

Źródła:

Ministerstwo Sprawiedliwości, „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/konferencja-mediacja-w-medycynie-24-25-stycznia-2020-r-w-krakowie/