Fizjoterapeuci: mity i fakty

Fizjoterapeuci od lat walczą z mitem, że wykonują pracę masażysty. Ale to nie jedyny stereotyp, z którym się mierzą.

Mit 1. Fizjoterapeuci to masażyści
Ten mit od lat próbują pomóc obalić fizjoterapeutom media. W sieci nie brakuje tekstów pod hasłem „fizjoterapeuta a masażysta – w czym tkwi różnica”.

Fakt. Fizjoterapeuci zajmują się fizjoterapią, która wykorzystuje kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Kinezyterapia polega na wykorzystaniu w leczeniu ćwiczeń fizycznych, fizykoterapia różnych rodzajów energii, np. świetlnej, cieplnej, elektrycznej, a masaż – różnych form energii mechanicznej. Co istotne, podstawą fizjoterapii jest kinezyterapia, a fizykoterapia i masaż mają znaczenie uzupełniające.

Mit 2. Fizjoterapeuci i rehabilitanci to tożsame pojęcia
Polacy utożsamiają pracę fizjoterapeutów także z tą, którą wykonują rehabilitanci. Mit znalazł zresztą odzwierciedlenie w wynikach badań. Na pytanie, jak nazywa się zawód polegający na przywracaniu/poprawie sprawności ruchowej i fizycznej człowieka aż 32,4 proc. – wymieniła właśnie rehabilitanta, 11 proc. fizykoterapeutę, 6 proc. masażystę i 2 proc. kręgarza. Choć fizjoterapeuta zdobył najwięcej odpowiedzi, wciąż było to zaledwie 41,1 proc. – wynika z badań „Jaka jest znajomość zawodu fizjoterapeuty w Polsce”, KIF.

Fakt. Fizjoterapeuci to specjaliści wykorzystujący wspomniane metody w profilaktyce, leczeniu chorób i przywracaniu sprawności psychofizycznej. Dlatego fizjoterapia jest częścią rehabilitacji dotyczącą przede wszystkim jej aspektu medycznego – podkreślają w raporcie „Otwarcie dla rehabilitacji” eksperci wrocławskiego szpitala. Lekarz specjalista rehabilitacji opracowuje i koordynuje proces rehabilitacji w schorzeniach ostrych i przewlekłych. Diagnozuje schorzenia i stan ogólny pacjenta, uwzględniając ocenę wykonaną przez innych członków zespołu rehabilitacyjnego: fizjoterapeutę, logopedę czy psychologa.

Mit 3. Z usług fizjoterapeutycznych korzystają głównie niepełnosprawni i seniorzy
Kiedy autorzy raportu Vratislavia Medica zapytali Polaków, dla kogo przeznaczone są usługi rehabilitacyjne, ujawnił się kolejny mit. 77,6 proc. badanych odpowiedziała, że dla osób, które doświadczyły urazów i kontuzji; 72 proc. – wskazała osoby niepełnosprawne ruchowo, a 56,8 proc. – seniorów. Zaledwie 34,3 proc. wymieniła osoby pracujące na co dzień w pozycji siedzącej, a 31 proc. – pracujących fizycznie.

Fakt.
 W Polsce z fizjoterapii korzysta 49,9 proc. populacji – wynika z danych KIF. Okazuje się, że dużo chętniej robią to kobiety – ta grupa liczy 53,6 proc. Poza tym w 55 proc. są to osoby w wieku od 34 do 55. Wiadomo również, że to osoby korzystające z Internetu, dobrze sytuowane oraz te ze średnim i wyższym wykształceniem.

Mit 4. Łatwo zostać fizjoterapeutą
„Zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania zawodu w 1 lub 4 dni!” – to hasło jednej ze szkół, która oferuje kursy masażu. Stereotyp związany z łatwym zdobyciem uprawnień zawodowych fizjoterapeuty wziął się najpewniej z mylenia zawodu fizjoterapeuty z zawodem masażysty.

Fakt. By móc wykonywać zawód fizjoterapeuty niezbędne są studia kierunkowe, podczas których nabywa się nie tylko wiedzę, ale odbywa praktyki. Osoba, która chce zostać fizjoterapeutą, poza przygotowaniem merytorycznym musi umieć nawiązywać kontakt z pacjentami, być cierpliwa oraz potrafić motywować pacjentów do ćwiczeń. Pacjenci od fizjoterapeuty, tak jak od każdego innego lekarza, oczekują dokształcania. Dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że praca fizjoterapeuty wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji – wynika z raportu wrocławskiego szpitala.

Mit 5. Fizjoterapeuci muszą być przede wszystkim silny
W kontekście zawodu fizjoterapeuty, sporo mówi się o sprawności fizycznej. Jednak mylnie jest ona utożsamiana jedynie z siłą.

Fakt. Aż 40,3 proc. pacjentów docenia doświadczenie fizjoterapeuty – 35,7 proc. – podkreślając istotę odpowiedzialności za pacjentów. Dla 24,7 proc. ważna jest cierpliwość, a dla 23,6 proc. – empatia i uprzejmość. Siła fizyczna – jak wynika z raportu Vratislavia Medica – ma znaczenie zaledwie dla 8,8 proc. pacjentów. Ważniejsza jest nawet pogoda ducha, którą wymieniło 9,1 proc. – Z zawodem fizjoterapeuty wiąże się przede wszystkim odpowiedzialność za pacjenta. Najmniejszy błąd może zaważyć na całym przyszłym życiu obu stron. Fizjoterapeuci, którzy korzystają z naszych polis, bardzo często oczekują kompleksowej ochrony – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

Źródła:
Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu „Otwarcie dla rehabilitacji”, Wrocław, 2017r.
KIF, „Jaka jest znajomość zawodu fizjoterapeuty w Polsce. Cz I”, 2019r.
KIF, „”Kto korzysta z usług fizjoterapeutów w Polsce. Cz II”, 2019r.

Wróć na górę