Fizjoterapeuci i cały wachlarz ryzyk, przed którymi można się chronić

Praca fizjoterapeuty jest pewnego rodzaju misją, gdyż wiąże się z przywracaniem sprawności fizycznej osobom z ograniczeniami ruchu. Ta potrzebna praca wiąże się jednak z zagrożeniami dla samego fizjoterapeuty. Warto je przewidzieć i zapobiegać skutkom ryzyka zawodowego.

Fizjoterapeuci pracują według pewnego scenariusza. Na początku diagnozują stan pacjenta. Na tej podstawie dopasowują odpowiedni program ćwiczeń. Poza tym śledzą i dokumentują proces rehabilitacji. Fizjoterapeuci, w zależności od tego, jakiego typu ćwiczenia prowadzą pracują w salach do ćwiczeń, salach gimnastycznych lub przy łóżku pacjenta. Mogą pracować indywidualnie lub z grupą. Czasem w tym scenariuszu pojawiają się nieprzewidziane sytuacje i na takie warto się przygotować.

Ryzyko utraty wynagrodzenia

Fizjoterapeuci pracujący na umowę o pracę nie są zwolnieni z odpowiedzialności za spowodowanie szkody. Pracodawca zgodnie z prawem może obciążyć pracownika do trzykrotności miesięcznej pensji. Pracując na zlecenie – fizjoterapeuci ponoszą odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. – Sytuacji nie zmienia fakt, że fizjoterapeuci posiadają OC obowiązkowe. Ochronę gwarantuje fizjoterapeutom dopiero OC dobrowolne – przypomina Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i OC w INTER. To ważna polisa zwłaszcza w sytuacji, w której sąd uzna, że należy naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę.

Ryzyko zniszczenia sprzętu

W zależności od rodzaju rehabilitacji fizjoterapeuci mogą wykorzystywać ciężarki, drabinki, poręcze lub urządzenia elektroniczne bądź elektryczne (lampy, aparaty emitujące ultradźwięki). Ten sprzęt nie zawsze jest ich własnością. Czasem fizjoterapeuci używają go na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. – Używając sprzętu medycznego, który nie jest naszą własnością, warto posiadać ubezpieczenie. W momencie zniszczenia drogiej lampy, fizjoterapeuci nie muszą pokrywać kosztów naprawy z własnej szkody, a z OC dobrowolnego – mówi Andrzej Twardowski z INTER. Ekspert przypomina, że OC Obowiązkowe nie chroni bowiem wszystkich sfer życia zawodowego. Jedną z płaszczyzn jest właśnie zniszczenie sprzętu.

Ryzyko naruszenia praw pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny, w tym fizjoterapeutów. Strażnikiem tych praw jest Rzecznik Praw Pacjenta. – Wykonując zawód medyczny należy założyć czarny scenariusz i zadać sobie pytanie, czy mamy ochronę, jeśli okaże się, że naruszyliśmy prawa pacjenta? Tylko dobrowolne OC chroni w momencie naruszenia prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego – wylicza Andrzej Twardowski. Bez odpowiedniej ochrony, fizjoterapeuci pozostają z konsekwencjami naruszeń sami sobie.

Ryzyko pozwu

Im wyższa świadomość praw pacjenta, tym większe ryzyko, że niezadowolony z usług zdecyduje się na sprawę w sądzie. Bez odpowiedniej ochrony prawnej fizjoterapeuci mogą ponieść konsekwencje zawodowe i materialne. Właśnie dlatego powstała polisa INTER Ochrona Prawna, która gwarantuje ubezpieczonym pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną. W wariancie podstawowym ubezpieczenie gwarantuje fizjoterapeutom ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym. Z kolei w wariancie pełnym ochronę zyskuje także współmałżonek. Ubezpieczeni mają w pakiecie także wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Ryzyko agresji pacjenta

Powszechnym problemem w gabinetach staje się agresja pacjentów. W odpowiedzi na to zjawisko powstała możliwość rozszerzenia ubezpieczenia NNW o klauzulę na wypadek agresji pacjenta. Poszkodowani fizjoterapeuci, aby dostać jednorazową wypłatę z polisy, po ataku pacjenta muszą wezwać policję i zrobić obdukcję. Te dokumenty są podstawą do wypłaty odszkodowania. – Takie ubezpieczenie dziwiłoby jeszcze kilka lat temu, ale dziś jest jednym z najczęściej kupowanych wśród ubezpieczonych. Dzieje się tak, gdyż fizjoterapeuci zaczynają reagować i sprzeciwiać się agresji pacjentów. Rośnie ich poczucie, że ze zjawiskiem agresji należy walczyć. Nasze ubezpieczenie jest przyczynkiem do dyskusji na ten temat – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. Dodaje, że mówienie o zagrożeniach, jakie niosą za sobą poszczególne zawody medyczne ma jeszcze jedną wartość. Młodzi fizjoterapeuci wchodzą do zawodu świadomie, znając jego słabe i mocne strony.

Poczuj się bezpiecznie i wykup pakiet ubezpieczeń INTER dla Fizjoterapeutów.

Wróć na górę