Działalność, etat, zlecenie a obowiązek posiadania OC fizjoterapeuty

Prawo nakłada na fizjoterapeutów obowiązek ubezpieczeniowy. W zależności od formy zatrudnienia, inny jest zakres odpowiedzialności za szkody i wysokość sum ubezpieczenia.

Fizjoterapeuci najczęściej pracują w kilku miejscach jednocześnie. Stykają się z różnymi potrzebami i oczekiwaniami pacjentów. Mierzą się ze zmieniającymi się relacjami na linii klient-fizjoterapeuta. Tym samym na fizjoterapeutach ciąży ogromna odpowiedzialność. Dostrzega ją także ustawodawca, który nałożył na fizjoterapeutów obowiązek posiadania OC.

Ważna data dla fizjoterapeutów z działalnością

Ubezpieczenie OC muszą bezwzględnie mieć fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (inaczej kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Co ważne, na podjęcie decyzji – czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna – specjaliści mają czas do 31 października 2019.

Decyzja przekłada się na wybór polisy. Podmioty lecznicze potrzebują wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej wymagane są niższe kwoty – odpowiednio 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

– Warto pamiętać, że obowiązkowa polisa ubezpiecza tylko w zakresie szkód osobowych. Muszą one powstać w następstwie zabiegów i wszelkich świadczeń fizjoterapeutycznych. Jeśli więc pacjent, podczas wizyty w gabinecie uszkodzi mienie, to fizjoterapeuta nie może liczyć, że polisa pokryje straty – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska. – Szczególną wagę do wyboru zakresu ochrony powinni przykładać fizjoterapeuci z niewielkim stażem zawodowym, którym potrzebne jest dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Dobrze dobrane dobrowolne OC to ochrona finansów. Osoba, która popełni błąd w sztuce i sąd uzna, że musi naprawić szkodę, ma poduszkę powietrzną w postaci ubezpieczyciela – wyjaśnia.

Ubezpieczenie z rozsądku, nie z obowiązku

O ile fizjoterapeuci pracujący na własny rachunek mają obowiązek zakupu ubezpieczenia OC, o tyle osoby zatrudnione na etat lub zlecenie już nie. – Choć prawo nie narzuca fizjoterapeutom pracującym dla kogoś konieczności ubezpieczania, to taką opcję podpowiada rozsądek i troska o dobro pacjentów i nas samych – mówi Andrzej Twardowski. Przypomina także o odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracodawcy. Fizjoterapeuta jako pracownik etatowy ponosi odpowiedzialność do wysokości trzech wynagrodzeń, a na zlecenie – do pełnej wysokości szkody.

Sądowe wyroki są różne. Naprawa szkody może oznaczyć wypłatę odszkodowania np. koszt operacji, protez czy leków. Powszechna jest także konieczność wypłaty zadośćuczynienia – za ból i cierpienie pacjenta. Czasem sąd zasądza rentę – na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy.

Widmo konfliktu z pacjentem, sprawy w sądzie i problemów finansowych sprawia, że coraz popularniejsze stają się ubezpieczenia dobrowolne. OC obowiązkowe są z kolei standardem, o którym należy pamiętać.

Wróć na górę