Działalność, etat, zlecenie a nowy obowiązek posiadania OC

W najbliższym czasie wejdą w życie nowe przepisy, które nakładają na niektórych fizjoterapeutów obowiązek ubezpieczeniowy. Jak ma się do formy zatrudnienia? Wyjaśniamy!

Coraz mniej czasu dzieli nas od wejścia w życie obowiązku ubezpieczeniowego dla fizjoterapeutów. Zgodnie z komunikatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów od 01 kwietnia 2019 r.  przy rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych akceptowane są polisy dobrowolne z sumą 30.000 Eur na jedno i 150.000 Eur na wszystkie zdarzenia. Taka sytuacja obowiązywać będzie do momentu wejścia w życie stosownego rozporządzenia Ministerstwa Finansów (MF) dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego.

Własna działalność gospodarcza

Zgodnie z prawem fizjoterapeuci prowadzący działalność muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy zakupie takiego ubezpieczenia ważne jest jaką formę prowadzenia działalności wybieramy: podmiot leczniczy czy praktykę fizjoterapeutyczną. Fizjoterapeuci, którzy rejestrują podmiot leczniczy, muszą posiadać wyższe sumy ubezpieczenia. Jest to minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei dla praktyki fizjoterapeutycznej, te kwoty wynoszą odpowiednio – 30 tys. euro i 150 tys. euro. Czas na podjęcie decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej mamy do 31 października tego roku.

Osoby, które mają już zarejestrowane podmioty lecznicze i nie chcą zmieniać formy prowadzenia działalności gospodarczej, nie muszą nic zmieniać w swojej polisie OC.

Wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni fizjoterapeutę jedynie w zakresie szkód wyrządzonych pacjentowi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że ochroną nie są objęte chociażby szkody w mieniu pacjentów, czy szkody u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy też naruszenia praw pacjenta. Taką ochronę należy wykupić dodatkowo – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń  INTER Polska.  

Praca na etacie

W przypadku fizjoterapeutów pracujących na etacie, których ustawodawca nie objął nowym obowiązkiem zakupu ubezpieczenia, dobrym zabezpieczeniem jest dobrowolna polisa OC. Obecnie jako pracownik etatowy fizjoterapeuta ponosi bowiem odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przez siebie – do wysokości trzech wynagrodzeń. Jeśli więc pracodawca był ubezpieczony na niskie kwoty, a szkoda była wysoka, koszty pokrywane są z pensji fizjoterapeuty.

– Dobrowolna polisa OC chroni majątek w sytuacji, w której fizjoterapeuta popełni błąd w sztuce i sąd uzna, że musi naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Mając odpowiednio dopasowaną polisę, można liczyć, że straty pokryje ubezpieczyciel – komentuje Andrzej Twardowski.

Praca na umowie zleceniu

Jeszcze inną sytuację mają fizjoterapeuci pracujący na umowach zlecenie. Wprawdzie ta grupa także nie musi mieć obowiązkowego OC, jednak trzeba pamiętać, że w myśl przepisów pracując na zlecenie – fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Praca bez ubezpieczenia wiąże się więc z ekstremalnym ryzykiem. – Sąd może zadecydować, że fizjoterapeuta, który popełnił błąd, musi pokryć koszt operacji, wypłacić zadośćuczynienie za ból i cierpienie pacjenta, a nawet zdecydować o rencie dla pacjenta, który stracił możliwość powrotu do pracy. Przy takim wachlarzu ryzyk posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia OC jest oczywistym wyborem – mówi Andrzej Twardowski.

Pracując jako fizjoterapeuta warto pamiętać, że jest to zawód wysokiego ryzyka. Zakup polisy to w wielu przypadkach konieczność, a nie jedynie obowiązek ustawowy.

Więcej na www.interpolska.pl

Wróć na górę