801 803 000
2020.pozostałe.zawody 2

Dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla pozostałych zawodów medycznych. Co w nim jest i kto może skorzystać?

Diagności laboratoryjni, radiolodzy, psychologowie – podobnie, jak lekarze i pielęgniarki mają kontakt z drogim wyposażeniem placówek medycznych, trudnymi pacjentami czy ryzykiem zakażenia WZW lub HIV. Z myślą o nich powstał dedykowany pakiet ochrony.

Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne opiera się na trzech obszarach, związanych z ochroną mienia pacjenta, opieką prawną dla przedstawicieli medycznych i wsparciem zdrowotnym.

– Przeanalizowaliśmy specyfikę pracy różnych zawodów medycznych i znaleźliśmy płaszczyzny, na których zarówno diagności, jak i psychologowie, czy inni przedstawiciele medyczni potrzebują ochrony. Do tego niezbędne było uwzględnienie doświadczeń przedstawicieli różnych branż medycznych oraz zmian społecznych. W efekcie powstał skrojony na potrzeby branży pakiet ochrony – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska.

Ochrona praw pacjenta

W pierwszym obszarze ochrony dla zawodów medycznych proponowane jest OC dobrowolne. W rozszerzonej wersji przedstawiciele zawodów medycznych mogą liczyć na ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw. Co istotne, polisa zadziała w chwili wyrządzenia szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki czy w przypadku farmaceutów – na terenie apteki.

Opieka prawna

Kolejny obszar dotyka zjawiska coraz bardziej powszechnych sporów na linii pacjent – przedstawiciele zawodów medycznych. W publikacji „Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej” czytamy: „Błąd wykonawczy, nazywany również błędem technicznym, oznacza niepoprawne, niewłaściwe wykonanie pod względem technicznym świadczenia zdrowotnego. W odróżnieniu od błędu decyzyjnego, błąd wykonawczy może popełnić nie tylko lekarz, ale każdy fachowy pracownik opieki zdrowotnej udzielający świadczenia zdrowotnego. Czyli m.in. diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik analityki medycznej, rehabilitant”.

W momencie, w którym diagnosta lub radiolog posiada ubezpieczenie ochrony prawnej, może czuć się spokojniej w momencie pozwu. Przykładowo polisa INTER Ochrona Prawna zawiera konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków, a także Centrum Asysty Prawnej. Polisa zdejmuje z barków osoby oskarżonej o błąd medyczny część stresu związanego z brakiem wiedzy dot. postępowania sądowego i koniecznością opłat.

Ochrona HIV/WZW

Praca przedstawicieli zawodów medycznych z pacjentami to także ryzyko zakażenia. Odpowiedzią jest ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia przedstawicieli zawodów medycznych przewidziane jest sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłata świadczenia finansowego w przypadku zakażenia.

Z raportów sporządzanych corocznie przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi wynika, że WZW typu B (hepatitis B, virus –HBV) i C (hepatitis C, virus – HCV) są przyczyną większości zakażeń zawodowych w polskich szpitalach. Do grup zawodowych najbardziej narażonych zalicza się: lekarzy zatrudnionych w oddziałach zabiegowych, pielęgniarki i położne, pracowników stacji dializ, pracowników laboratoriów, pracowników służb ratowniczych, pracowników sprzątających w instytucjach służby zdrowia, stomatologów, pracowników prosektoriów.

Z analizy danych przeprowadzonych na zakażeniach zawodowych pracowników medycznych z lat 1999–2009 wynika, że pielęgniarki były na pierwszym miejscu wśród zakażonych – 156 (46,15 proc.), a na dalszej pozycji lekarze – 44 (13,02 proc.), salowe-sprzątaczki – 25 (7,40 proc.), technicy analityki medycznej – 22 (6,51 proc.), pomoce laboratoryjne – 11 (3,25 proc.), laboranci analityczni – 10 (2,96 proc.), położne – 10 (2,96% proc.), lekarze stomatolodzy – 7 (2,07 proc.), sanitariusze – 5 (1,48 proc.).

W tym pakiecie ochrony ubezpieczyciel przewidział możliwość rozszerzenia o ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Źródła:

Diagnostyka Laboratoryjna, „Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej”, 2013 r.

Aspekty Zdrowia i Ochrony, „Ryzyko zakażenia wirusem HCV w przypadku ekspozycji zawodowej pracy pielęgniarek i położnych”, 2017 r.