801 803 000
Oc.przy .rejestracji.praktyki 2

Czy do rejestracji praktyki wystarczy jakiekolwiek ubezpieczenie OC zawodowe?

Czy do rejestracji praktyki wystarczy jakiekolwiek ubezpieczenie OC zawodowe?

Fizjoterapeuci rejestrując praktykę zawodową, mają obowiązek kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tego konkretnego OC wymaga ustawa o działalności leczniczej.

OC to odpowiedzialność cywilna. Fizjoterapeuci, którzy każdego dnia pracują z wieloma pacjentami, mogą popełnić błąd, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Codzienna praca z chorymi i niepełnosprawnymi sprawie, że takie ryzyko jest bardzo duże. Dlatego należy zadbać o ochronę przed finansowymi skutkami błędów terapeutycznych. Jest to szczególnie istotne, gdy fizjoterapeuta pracuje pod szyldem praktyki fizjoterapeutycznej. W momencie, w którym dojdzie do popełnienia błędu medycznego, a sąd uzna, że specjalista jest winny wyrządzenia szkody, musi ją naprawić. Zgodnie z wyrokiem sądu, fizjoterapeuta będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Właśnie dlatego fizjoterapeuta musi posiadać polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. To nie może być jakakolwiek polisa. Musi ona spełniać wymogi ustawowe  i być zawarta na sumę gwarancyjną odpowiadającą formie prowadzonej działalności oraz faktycznemu ryzyku ponoszonemu przez fizjoterapeutę w czasie udzielania świadczeń.

W związku ze zmianami prawnymi, do dnia 31.10.2019 należy dokonać rejestracji podmiotu leczniczego lub praktyki fizjoterapeutycznej. Do tego potrzebna jest odpowiednia polisa ubezpieczeniowa. Jeśli posiadamy polisę, ale nie spełnia ona wymogów prawnych, można tę polisę rozwiązać i zawrzeć nową, zaś ubezpieczyciel zwróci niewykorzystaną składkę na konto.

Co jeszcze warto wiedzieć o polisie obowiązkowej OC?

  1. Ubezpieczenie OC fizjoterapeuta musi już mieć już w momencie rejestracji praktyki;
  2. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30 000 euro na jedno i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
  3. Obowiązkowe OC ubezpiecza w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kupując ubezpieczenie OC, warto pamiętać, że obowiązkowa polisa nie zapewnia bezpieczeństwa na wszystkich płaszczyznach. Dlatego warto zapytać ubezpieczyciela o dedykowany pakiet dla fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci, jako przedstawiciele niezależnego zawodu medycznego ponoszą odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów.