Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika – bezpłatny webinar dla fizjoterapeutów

Ubezpieczenie Fizjoterapeuty

Jakie jest prawne otoczenie wykonywania zawodu Fizjoterapeuty i w jaki sposób bezpiecznie, z punktu widzenia prawa, wykonywać ten zawód, aby minimalizować potencjalne roszczenia pacjentów, zwłaszcza w czasie epidemii – to główne tematy bezpłatnego webinaru ,,Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika” organizowanego przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska wraz z INTER Polska, który odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godz. 20:00.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska przygotowały bezpłatny webinar ,,Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika”, którego celem jest dostarczenie merytorycznej i fachowej wiedzy pozwalającej na bezpieczne wykonywanie zawodu w świetle obowiązujących przepisów i obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2.

Stan epidemii na prawie dwa miesiące praktycznie wyłączył możliwość udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii. Przywracanie zabiegów rehabilitacyjnych zbiegło się w  czasie z wprowadzeniem ważnej dla fizjoterapeutów regulacji prawnej – 6 kwietnia 2020 r. zostało wydane, a od 15 kwietnia obowiązuje,  nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

O czym opowiedzą eksperci w trakcie webinaru?

  • W jaki sposób prowadzić dokumentację medyczną w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Co obejmuje zgoda pacjenta na zabieg i jak ją rozbudować w czasie epidemii
  • Jakie wpisy w dokumentacji pomagają fizjoterapeucie w sporach z pacjentami
  • Jakie kroki podjąć gdy pacjent występuje z roszczeniem
  • Jakie wsparcie otrzymuje Fizjoterapeuta w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej

Webinar ,,Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika” to nie tylko fachowa i merytoryczna wiedza podana w pigułce, ale przede wszystkim możliwość zadania pytań doświadczonym ekspertom ze świata prawniczego i ubezpieczeniowego. Eksperci wskażą rozwiązania pozwalające fizjoterapeucie  ograniczyć potencjalne problemy prawne związane z pracą zawodową. Przedstawią podstawowe prawa pacjenta i ich rolę w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. Omówią konsekwencje związane z naruszeniem tych praw. Pokażą jak można zwiększyć bezpieczeństwo w zawodzie fizjoterapeuty stosując się do przepisów prawa i korzystając z ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej dla tej grupy zawodowej, zwłaszcza z ochrony i asysty prawnej świadczonej 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu w ramach polisy INTER Ochrona Prawna dla zawodów medycznych. Jest to jedyne na rynku ubezpieczenie oferujące porady prawne na piśmie sygnowane przez radcę prawnego oraz pokrycie kosztów obecności adwokata w prokuraturze podczas przesłuchań.

Wśród prelegentów znajdą się:

  • Mecenas Paweł Strzelec, radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki. Specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, szczególnie w problematyce ochrony prawnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Od 2000 r. regularnie prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. W Medical Tribune Stomatologia prowadzi stałą rubrykę Poznaj paragrafy. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
  •  Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC TU INTER Polska. Ekspert rynku ubezpieczeniowego tworzący produkty ochronne dla rynku ochrony zdrowia. Wykładowca podczas konferencji dla przedstawicieli zawodów medycznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i ryzykiem w zawodach medycznych.

Webinar ,,Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika”:

Wróć na górę