801 803 000
bezbledni 2

Bezbłędni? Skąd, oto lista najpopularniejszych zażaleń pacjentów wobec lekarzy dentystów

Odmowa przyjęcia pacjenta z bólem, naliczanie nieuzasadnionych opłat czy pozostawienie w kanale zębowym odłamka wiertła – to przykłady zażaleń na lekarzy dentystów, z którymi pacjenci dzwonią na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta. Z rocznego raportu rzecznika wynika, że pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw.

W 2017 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 61 218 spraw, sygnałów i zapytań. Ta liczba dotyczy pracy lekarzy wszelkich specjalności. Ze sprawozdania rzecznika wynika, że w placówkach medycznych wciąż nieprzestrzegane jest prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej. Rzecznik prowadził aż 1 383 postępowania wyjaśniające i stwierdził 443 naruszenia praw pacjenta. Z raportu wynika, że zostały one naprawione.

Jakie zażalenia dotyczą lekarzy dentystów? Ostatnie dane dotyczące tej grupy zawodowej podane przez serwis stomatologianews.pl. informują, że w 2012 r. do rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęły łącznie 344 skargi na „usługi stomatologiczne” (95 dotyczyło stomatologii zachowawczej, 32 – chirurgii stomatologicznej, 199 – protetyki stomatologicznej, a 18 – stomatologii dziecięcej). Na liście zażaleń w stosunku do lekarzy dentystów, wymienianych przez serwisy branżowe, znalazły się m.in. długie kolejki oczekiwania na świadczenie stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego; odmowa przyjęcia w trybie nagłym np. pacjenta z bólem; nieuzasadnione obciążanie ubezpieczonych pacjentów kosztami; wadliwość zabiegu i powikłania; pozostawienie w kanale zębowym ciała obcego np. odłamku wiertła.

Lista zażaleń wyraźnie pokazuje, że warto mieć ochronę ubezpieczeniową. Oprócz najważniejszej: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przyda się polisa INTER Ochrona Prawna.

Oto 10 najważniejszych korzyści jakie daje ubezpieczenie ochrony prawnej:
1. Centrum Asysty Prawnej – telefoniczne centrum wsparcia dla lekarzy dentystów posiadających ubezpieczenie,
2. Opinia na piśmie – z reguły w ciągu 24 godzin od opisania problemu prawnego, a w skomplikowanych przypadkach do 72 godzin.
3. Konsultacje online – możliwe po zapoznaniu się z opinią, pozwalają wyjaśnić wszelkie niejasności.
4. Adwokat – w momencie, w którym dochodzi do sporu, ubezpieczony może skorzystać z adwokata poleconego przez INTER Polska
5. Kwestia rozliczeń – w momencie, w którym osoba ubezpieczona nie zajmuje się kwestią rozliczeń, gdyż wszystko odbywa się pomiędzy ubezpieczycielem a adwokatem.
6. Wybór – ubezpieczyciel pozostawia jednak możliwość wyboru osobie ubezpieczonej. Może wybrać własnego adwokata. Wówczas osoba ubezpieczona ma dwie ścieżki: pokrywa koszty adwokata, a następnie otrzymuje refundację lub ubezpieczyciel wypłaca kwotę na podstawie rachunków.
7. Mediacje – adwokat może reprezentować lekarza dentystę nie tylko na sali sądowej, ale podczas mediacji. Skuteczna mediacja to szansa na szybsze zamknięcie sporu.
8. Wypłacana kwota – w sprawach cywilnych i administracyjnych wypłacana kwota sięga wysokości jednokrotności stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Z kolei w sprawach karnych, gdzie te stawki są niskie ustawowo, ubezpieczyciel wypłaca nawet sześciokrotność stawki minimalnej.
9. Bez limitu – INTER Ochrona Prawna to ubezpieczenie, które nie limituje ilości konsultacji w ciągu roku.
10. Pewność – w realiach, w których droga od zażalenia pacjenta do realnego złożenia skargi i założenia sprawy w sądzie może być krótka, warto mieć pewność ochrony. Daje ją INTER Ochrona Prawna.

Szczegóły na www.interpolska.pl