801 803 000
konferencja INTER

Pułapki różnych form wykonywania zawodów medycznych. Webinary INTER

W pierwszej połowie grudnia INTER zorganizował szereg wirtualnych wykładów dla lekarzy, lekarzy stażystów, studentów kierunków lekarskiego i lekarsko – dentystycznego oraz pielęgniarek.

Miały one miejsce w Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej, Bydgoskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile, Lesznie, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Wykłady prowadził mecenas Paweł Strzelec wraz z Dyrektorami Oddziałów.

W trakcie wykładów szczegółowo omówione zostały różne aspekty odpowiedzialności zawodowej medyków w kontekście wykonywanej formy udzielania świadczeń. Przedstawione zostały przykłady roszczeń pacjentów i wynikające z nich konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów medycznych i personelu medycznego. Podczas prelekcji omówiono możliwości minimalizowania tych ryzyk poprzez dobór właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na wysoką frekwencję.