Pomagamy

Odpowiedzialność to działanie! TU INTER Polska, które od lat dba o bezpieczeństwo środowiska medycznego, włączyło się w aktywne pomaganie również przyszłym lekarzom w czasach pandemii SARS-CoV-2. Kolejna partia maseczek chirurgicznych i respiratorowych została dostarczona społeczności akademickiej – tym razem byli to Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W imieniu INTER Polska maseczki przekazał Prezes Janusz Szulik oraz Dyrektor Oddziału INTER w Poznaniu Beata Raczak, a zostały one odebrane przez Prorektora ds. Studenckich, Prof. dr. hab. Edmunda Grześkowiaka i Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Martynę Piszczek. Maseczki zostaną przez nich wykorzystane w czasie zajęć, prowadzonych również na oddziałach szpitalnych.

Od listopada INTER Polska przekazało blisko 90 000 maseczek dla Studentów kierunków medycznych w całej Polsce. Wśród uczelni, do których dotarła pomoc, znalazły się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytety Medyczne we Wrocławiu, w Katowicach, Gdańsku i Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podczas spotkań Prezes INTER Polska wielokrotnie podkreślał, jak ważne są wszystkie działania, które w tych trudnych dla pracowników środowiska medycznego, w tym również dla przyszłych lekarzy, czasach podnoszą komfort ich pracy i zmniejszają ryzyko zarażenia wirusem SARS-COV-2. We wszystkich Uczelniach nasza akcja spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Otrzymaliśmy wiele wyrazów wdzięczności. To my dziękujemy i obiecujemy więcej. Przekazanie maseczek było kolejną kampanią pomocy dla środowiska medycznego w ostatnich miesiącach, wcześniej maseczki i finansowe wsparcie trafiły do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Od marca, w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską, zapewniamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom w Polsce możliwość bezpłatnego uzyskania porad i opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Wróć na górę