Koronawirus: informacje dla Klientów i partnerów INTER


Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Spółki INTER: TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA prowadzą swoją działalność poprzez obsługę zdalną do odwołania.

W trosce o zdrowie naszych Klientów, Partnerów i Pracowników przygotowaliśmy wszystkie procesy formalne tak, aby umożliwić sprawną obsługę Państwa potrzeb i zgłoszeń.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Koronawirus w pytaniach i odpowiedziach:

Pytania i Odpowiedzi

1 Zakup ubezpieczeń
INTER umożliwia Państwu zakup ubezpieczeń bez wychodzenia z domu. Zakupu można dokonać na kilka sposobów.
 
1. Możesz otrzymać polisę e-mailem - nasi Agenci mogą wystawić zdalnie polisy:
 
- OC zawodowe
- Ochrona prawna
- Ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW
- Ubezpieczenie Podmiotu Leczniczego
- Ubezpieczenie majątku firmy
- Ubezpieczenie domu/mieszkania
- Ubezpieczenie turystyczne.

 
Przy wyborze tej opcji konieczny jest telefoniczny lub mailowy kontakt z Agentem, który przygotuje ofertę ubezpieczenia na podstawie analizy Państwa potrzeb, a następnie prześle ją na wskazany adres mailowy. Jeśli oferta wymaga zmian, wystarczy przekazać swoje uwagi Agentowi, który uwzględni sugerowane poprawki w nowej wersji umowy. Po akceptacji oferty i opłaceniu składki za pomocą platformy Dotpay otrzymają Państwo polisę na adres mailowy. Cała procedura może potrwać kilka minut.
 
Jeśli nie mają Państwo swojego Agenta prosimy wypełnić formularz Zamów kontakt z Agentem.
 
2. Zakup online
 
Niektóre z naszych ubezpieczeń można kupić samodzielnie przez Internet. Na naszej stronie internetowej, w odpowiednich zakładkach produktowych znajdą Państwo przyciski KUP ONLINE. To oznacza, że dany produkt jest dostępny online, a Klient bez pomocy Agenta może wypełnić formularz i zakupić ubezpieczenie.
 
KUP ONLINE ubezpieczenie OC.
 
W przypadku jakichkolwiek kłopotów lub wątpliwości można skorzystać z opcji Callpage (pomarańczowa słuchawka dostępna na stronie www, w kategorii Dla Służby Zdrowia). Połączy ona Państwa z jednym z naszych Pośredników, który pomoże rozwiązać problem.
 
3. Zakup indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych: INTER Vision/Zdrowie
 
Wszystkich zainteresowanych indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym w INTER zapraszamy do wypełnienia wniosku INTER VISION na stronie https://inter-direct.pl/vision.
 
Po wypełnieniu wniosku on-line trafia on do oceny ryzyka. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klient otrzymuje polisę drogą mailową. Odbierając polisę Klient zobowiązany jest do wpłaty składki na podany na polisie nr konta bankowego.
 
4. Zakup ubezpieczeń grupowych dla firm: ubezpieczeń grupowych na życie lub ubezpieczeń zdrowotnych.
 
Wszystkich klientów oraz pośredników zainteresowanych zakupem ubezpieczenia grupowego dla firm zapraszamy do wypełnienia formularza Zamów ofertę na stronie https://interpolska.pl/klient-korporacyjny/ oraz https://interpolska.pl/ochrona-zycia/. Po wypełnieniu formularza nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu przygotowania atrakcyjnej oferty.
2 Praca Oddziałów INTER
Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników nasze Oddziały funkcjonują w trybie zdalnym. Biura stacjonarne Oddziałów pozostaną zamknięte do odwołania.
 
W celu kontaktu z Oddziałem zapraszamy na stronę https://interpolska.pl/oddzialy-i-przedstawicielstwa/. Po wpisaniu swojej pozycji (nazwa miejscowości) i naciśnięciu Szukaj, na mapie pokaże się najbliższa placówka INTER. Po kliknięciu symbolu placówki (pinezka) wyświetlą się dane kontaktowe Oddziału.
3 Kontakt z Agentem
Zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z Państwa Agentem. Jeśli nie posiadają Państwo swojego Agenta w INTER, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz ZAMÓW KONTAKT Z AGENTEM na stronie https://interpolska.pl/kontakt/.
4 Obsługa Klienta
W okresie pracy zdalnej w miarę możliwości prosimy o korzystanie z formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie https://interpolska.pl/kontakt/. Pod podanym adresem internetowym znajdą Państwo następujące formularze:
 
- Umówienie wizyty lekarskiej
- Znalezienie placówki medycznej
- Zgłoszenie szkody/roszczenia
- Zgłoszenie reklamacji
- Kontakt z agentem
- Zakup ubezpieczeń online.
5 Zgłoszenie szkody
Nasze procesy likwidacji szkód działają normalnie. Zapraszamy do zgłaszania szkód online poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie KONTAKT, w sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ.
 
Jeśli ze względu na sytuację obawiają się Państwo oględzin mienia przeprowadzonych przez rzeczoznawcę, proponujemy skorzystanie z dedykowanej aplikacji, która pozwala samodzielnie przeprowadzić likwidację szkody za pomocą telefonu komórkowego. Procedura nie jest skomplikowana. Nasi Klienci zaraz po zgłoszeniu otrzymują link do aplikacji, w dogodnym dla siebie czasie wypełniają prosty formularz oraz robią zdjęcia uszkodzonego mienia telefonem. Wartość odszkodowania ustalana jest w czasie wypełniania formularza przez Klienta. Dlatego zaraz po zatwierdzeniu przez opiekuna szkody, Klient otrzymuje pieniądze na konto wskazane w zgłoszeniu.
6 Umawianie wizyt w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego INTER Vision oraz INTER Zdrowie
UMAWIANIE WIZYT W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
 
Placówki kontraktowe, w których udzielane są świadczenia medyczne w ramach ubezpieczeń zdrowotnych INTER Vision oraz INTER Zdrowie, wymagają w pierwszym kroku kontaktu telefonicznego od każdego Ubezpieczonego, który zgłasza chęć wizyty u lekarza. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja placówki przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 
Zgodnie z rekomendacją GIS każdemu pacjentowi, również bez objawów koronawirusa, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza specjalisty najpierw należy udzielić TELEPORADY. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.
 
Ponieważ placówki kontraktowe INTER Polska wdrażają rekomendację GIS, zalecamy naszym Klientom korzystanie z E-KONSULTACJI w INTER Polska. Aby umówić się na E-KONSULTACJĘ, wystarczy zadzwonić do Centrum Klienta INTER pod nr telefonu 801 803 000.
 
Centrum Klienta INTER umówi pierwszą wizytę i założy profil na portalu dedykowanym zdalnym konsultacjom. Każdą kolejną e-konsultację Ubezpieczony może umówić sam przez portal interpolska.telemedi.co.
 
E-konsultacja daje możliwość odbycia konsultacji lekarskiej telefonicznie, za pomocą chatu lub wideokonsultacji. Specjaliści dostępni w ramach e-konsultacji to:
- internista/pediatra,
- ginekolog,
- alergolog,
- dermatolog,
- endokrynolog,
- diabetolog,
- ortopeda,
- onkolog,
- kardiolog,
- psychiatra (każdorazowo umawiany przez Centrum Klienta INTER).
 
W przypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy, by nasi Ubezpieczeni umawiali się bezpośrednio z wybraną placówką medyczną, natomiast w przypadku Klientów ubezpieczonych w INTER ZDROWIE – przez Centrum Klienta INTER. Takie postępowanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której placówka odmawia zrealizowania porady/usługi medycznej.
 
REALIZACJA WIZYT DOMOWYCH W RAMACH ASSISTANCE
 
Istnieje możliwość, że Centrum Operacyjne Assistance odmówi realizacji domowej wizyty lekarskiej.
 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Pacjentowi zostaną zadane trzy pytania:
- czy nie miał bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
- czy nie pracował i nie przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV
- czy nie podróżował i nie przebywał w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
 
Jeśli Klient odpowie twierdząco na któreś z pytań, otrzyma on zalecenie, aby udać się do szpitala z oddziałem zakaźnym albo skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Powyższe działanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu dotyczącymi postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem.
 
W niektórych przypadkach pomimo odpowiedzi negatywnej na wszystkie zadane pytania, Centrum Operacyjne Assistance nie będzie w stanie zapewnić wizyty domowej.
 
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dla bezpieczeństwa lekarzy oraz Pacjentów w pierwszej kolejności organizowane są Teleporady/Wideoporady.
 
Podczas Teleporady/Wideoporady lekarz postawi diagnozę i w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie.
 
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że duża część lekarzy ze względów bezpieczeństwa lub z powodu stanu gotowości do pracy dla NFZ wycofała się z organizacji wizyt domowych i zawiesiła działalność na najbliższe dwa tygodnie.
 
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
 
Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny pracy rekomenduje czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych wynikających z art. 229 Kodeksu Pracy.
 
Mając na uwadze powyższy komunikat, informujemy, że nasze placówki kontraktowe mogą ograniczyć lub wstrzymać realizację badań z zakresu medycyny pracy dla ubezpieczonych Pracowników.
 
7 Złożenie wniosku o zwrot kosztów za usługę medyczną wykonaną w placówce medycznej, która nie współpracuje z TU INTER Polska
Wszyscy Klienci indywidualnego oraz grupowego ubezpieczenia INTER Vision/Zdrowie mogą złożyć online wniosek o zwrot kosztów za usługę medyczną, która została wykonana w placówce niewspółpracującej z TU INTER Polska. Zwrot kosztów dotyczy usług objętych zakresem ubezpieczenia. Kwota zwrotu zgodna jest z Wykazem świadczeń zdrowotnych. Aby złożyć wniosek, wystarczy wypełnić zgłoszenie: https://inter-direct.pl/zgloszenie.roszczenia.zdrowie/.
8 Ubezpieczenie turystyczne a pandemia
Informujemy naszych Klientów posiadających ubezpieczenie turystyczne (INTER Tour i INTER Tour 365), że udzielimy ochrony ubezpieczeniowej wszystkim, którzy przebywają w strefach objętych epidemią w trakcie ich pobytu. Pokryjemy koszty leczenia, transportu i usług assistance, które powstały w wyniku epidemii.
 
Nie udzielimy ochrony ubezpieczeniowej Klientom, którzy pomimo ostrzeżeń lokalnych władz sanitarnych zdecydują się wjechać do stref zamkniętych lub o ograniczonej dostępności, jeżeli koszty leczenia, transportu i assistance dla takich Klientów powstałyby w wyniku epidemii (szkody niepowstałe w wyniku konsekwencji epidemii, jak np. złamanie nogi, zostaną przez nas rozpatrzone standardowo).
9 Ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty a pandemia
W związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce na szpitale zakaźne informujemy, że lekarze innych specjalności (które mają wpisane na polisach) pracujący w takich szpitalach nie muszą podpisywać aneksów do dotychczasowych polis. Zostaną oni objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 
Świadczenia zdrowotne objęte ochroną w ramach ubezpieczenie OC obejmują również telemedycynę – udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość (np. konsultacje lekarskie, opisywanie badań, przesyłanie zdjęć RTG) za pośrednictwem Internetu (mail, chat) lub telefonu (np. ratownictwo medyczne – dyspozytor).
10 Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy – wypłata świadczeń
W związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z ubezpieczeniem pracowników branży medycznej na czas niezdolności do pracy (Ubezpieczenia INTER Kontrakt, INTER Medicus, INTER Medyk Life) uprzejmie informujemy, że świadczenia dzienne są wypłacane na dotychczasowych zasadach.
 
Zasady wypłacania świadczenia dziennego są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony, którego niezdolność do pracy jest potwierdzona zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim i która trwa co najmniej 30 dni (w przypadku choroby) lub 15 dni (w przypadku hospitalizacji) ma prawo do świadczenia. Świadczenie to jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy jedynie, gdy spełniane są wyżej opisane warunki.
11 Obsługa ubezpieczeń na życie (ubezpieczenia grupowe, indywidualna kontynuacja, ubezpieczenia terminowe)
W celu uproszczenia procesów związanych z obsługą umów ubezpieczenia na życie prosimy o przesyłanie dokumentacji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej (skany np. wniosków, deklaracji, list osób przystępujących i występujących). Korespondencję w formie elektronicznej prosimy przesyłać na następujący adres e-mail: zycie@interpolska.pl.
 
Następnie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów w najbliższym możliwym terminie.
 
Wystawione polisy i świadectwa dla osób ubezpieczonych będą w pierwszej kolejności wysyłane w formie elektronicznej (pdf) na adresy e-mail (do osób administrujących umowami w zakładach pracy, pośredników), następnie w miarę możliwości dokumenty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną.
12 Wsparcie dla Agentów
W przypadku pytań merytorycznych (oferta produktowa, akceptacja ofert ponadkompetencyjnych) - prosimy kontaktować się ze swoim Przedstawicielem lub Koordynatorem.
 
Pytania dotyczące obsługi technicznej Portalu Agenta i DMS prosimy kierować do Centrum Wsparcia Agenta na adres e-mail pomoc@interpolska.pl, tel. 22 333 77 66, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00 - 16.15.

Pytania i Odpowiedzi

1 Praktyka lekarska/pielęgniarska/fizjoterapeutyczna - czy polisa OC obowiązkowego działa w przypadku pandemii?
Tak, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone pacjentom w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii.
2 Lekarz/Pielęgniarka/Fizjoterapeuta na umowie o pracę - czy polisa OC dobrowolnego w wariancie B (obejmującym udzielanie świadczeń) działa w przypadku pandemii?
Tak, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone pacjentom w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii.
3 Student - czy ubezpieczenie OC i HIV/WZW wykupione przez studenta obejmuje szkody w trakcie pracy w szpitalu w charakterze wolontariusza?
Tak, ubezpieczenie OC studenta obejmuje szkody wyrządzone w trakcie wolontariatu a ubezpieczenie HIV/WZW pokryje m. in koszty badań na obecność wirusów HIV / WZW w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym w czasie pracy w charakterze wolontariusza.
4 Praktyka lekarska/pielęgniarska/fizjoterapeutyczna - czy polisa OC obowiązkowego działa w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
Tak.
5 Lekarz/Pielęgniarka/Fizjoterapeuta na umowie o pracę - czy polisa OC dobrowolnego w wariancie B (obejmującym udzielanie świadczeń) działa w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
Tak.
6 Czy w przypadku skierowania personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki) do pracy w innym miejscu (np. pielęgniarka pracowała w przychodni ma skierowanie do pracy na oddziale obserwacyjno- zakaźnym) lub w innym rodzaju lecznictwa (np. lekarz z poradni przeniesiony do pracy na oddziale szpitalnym) polisa OC dobrowolnego w wariancie B działa? Czy należy wprowadzić zmiany do polisy?
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie trzeba wprowadzać żadnych dodatkowych zapisów w aktualnych polisach.
7 Czy w związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce w szpitale zakaźne należy aneksować polisy lekarzy, pielęgniarek którzy w nich pracują?
Nie ma potrzeby aneksowania polis personelowi medycznemu dotychczas w nich pracujących nawet, jeśli mają ubezpieczoną inną specjalność.
8 Czy telepraca – udzielanie porad lekarskich/fizjoterapeutycznych przez telefon lub mailowo jest objęte ochroną w ramach OC obowiązkowego /OC dobrowolnego w wariancie B (obejmującym udzielanie świadczeń)?
Tak, działalność lecznicza obejmuje również telemedycynę, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych przez telefon lub internet.
9 Czy ubezpieczenie HIV/WZW pokryje koszty badania i leczenia koronawirusa?
Nie, Zakres ubezpieczenia HIV/WZW pokryje m. in koszty badań na obecność wirusów HIV / WZW w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym.
10 Czy lekarz/pielęgniarka może odmówić pracy w przypadku braku odpowiedniej odzieży ochronnej i szkoleń z zakresu indywidualnej ochrony przed koronawirusem?
Lekarz/pielęgniarka nie może odmówić pracy w przypadku braku odpowiedniej odzieży ochronnej i szkoleń z zakresu indywidualnej ochrony przed koronawirusem, bowiem jego/jej obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego.
11 Czy lekarz/pielęgniarka będzie mógł/mogła odmówić wykonywania pracy na innym oddziale z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy medycznej i brak umiejętności obsługi respiratora.
Lekarz/Pielęgniarka nie może odmówić pracy na innym oddziale, bowiem jego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego. Powinien on/ona jednak powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. W takim przypadku lekarz/pielęgniarka powinien/powinna zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
27 marca 2020

Obowiązki personelu medycznego w czasie epidemii

Od 4 marca 2020 r., kiedy to potwierdzono wystąpienie pierwszego […]
17 marca 2020

Przeciwwskazania do fizjoterapii. Kiedy należy odmówić leczenia pacjentowi

Istnieją sygnały, które fizjoterapeuci powinni traktować jako ostrzeżenie przed kontynuowaniem […]
16 marca 2020

Bezpieczny start! – jak bezpiecznie rozpocząć działalność fizjoterapeutyczną?

W obecnych czasach zawód fizjoterapeuty jest coraz bardziej ceniony. Kompetencje, […]
6 marca 2020

Dobry fizjoterapeuta w oczach pacjenta, czyli kto?

Fizjoterapeutom, zwłaszcza tym którzy pracują na własną rękę, zależy na […]
Top
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zasady korzystania z plików cookies