801 803 000
Ubezpieczenie zawodowe OC pielegniarka polozna INTER

Ubezpieczenia dla Pielęgniarek i Położnych

 • Posiadasz lub zamierzasz zarejestrować swoją praktykę zawodową?
 • Obawiasz się kosztów związanych z ewentualnym procesem?
 • Jesteś narażony na kontakt z materiałem zakaźnym?

  Skorzystaj z niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych Pielęgniarkom i Położnym i ciesz się pełną ochroną ubezpieczeniową.
Kup Pakiet online

Pakiet INTER Pielęgniarka

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych i szkód w imieniu pacjenta.

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.
 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • INTER Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • INTER Ekspozycja zawodowa HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

INTER ikona koronaV 80x80 1

 

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC w INTER Polska chroni Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych w czasie pandemii koronawirusa.

Czym jest Pakiet INTER Pielęgniarka i Położna?

OC Obowiązkowe

OC Obowiązkowe adresowane jest do Pielęgniarek i Położnych prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę pielęgniarską lub położniczą. Zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Atuty:

 • Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych
 • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia 30 000 €, a do 150 000 € u Agenta

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane jest Pielęgniarkom i Położnym, które chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających praktykę zawodową, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z naruszeniem praw pacjenta i skutki udzielania pierwszej pomocy na terenie Unii Europejskiej.

Atuty:

 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym
 • Elastyczne dopasowanie sum gwarancyjnych

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego

INTER Ekspozycja zawodowa HIV/WZW

Ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Możliwość wykupienia ochrony w przypadku Agresji Pacjenta.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla Pielęgniarek i Położnych

Ochrona w Miejscu Pracy Ochrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  30 000 euro / 150 000 euro

Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów.
30 000 euro / 150 000 euro

Zakresem objęte są szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów.
Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna 12 500 euro / 12 500 euro 25 000 euro / 50 000 euro z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta
Naruszenie praw pacjenta 5 000 euro / 25 000 euro
Ochrona Prawna Ochrona zawodu Ochrona zawodu i życia prywatnego
Wideoporady prawne icon correct
Ochrona HIV/WZW  Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.
Koszt leków antyretrowirusowych HIV 3 500 zł 4 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł 50 000 zł

Najczęściej zadawane pytania

Wybierając Pakiet INTER Pielęgniarka i Położna otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego. Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym.
Jeżeli jesteś pielęgniarką lub położną prowadzącą indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę zawodową zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (lub zamierzasz ją zarejestrować) musisz posiadać ubezpieczenie obowiązkowe.
Tak, OC Obowiązkowe możesz nabyć bezpośrednio u naszego Agenta.
Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody ma prawo obciążyć Cię do trzykrotności miesięcznej pensji. OC Dobrowolne pozwoli pokryć te koszty.
OC Obowiązkowe nie chroni wszystkich sfer Twojego życia zawodowego. Jeśli korzystasz ze sprzętu medycznego, na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy, ochronę w tym zakresie zapewni Ci ubezpieczenie dobrowolne.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu i życia prywatnego zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta), prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Dodatkowo oferujemy wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić u Agenta, w ramach ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.
Tak, możesz dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok. Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem skontaktuj się z naszym Agentem.

Rozszerz ochronę o produkty dedykowane dla Pielęgniarek i Położnych

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia.

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży.

Dokumenty do pobrania