801 803 000
INTER Ubezpieczenie Eksperymentu medycznego

Eksperyment medyczny

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów przeprowadzających eksperymenty medyczne.

Kontakt z Agentem

Ubezpieczenie dedykowane jest podmiotom przeprowadzającym eksperymenty medyczne (lecznicze lub badawcze), czyli: podmiotom leczniczym, uczelniom, instytutom badawczym oraz lekarzom.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny za szkody wyrządzone:

  • uczestnikowi eksperymentu medycznego,
  • osobie, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć w związku z przeprowadzanym eksperymentem medycznym.

Warunki przedmiotowego ubezpieczenia są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2020r.

Możesz być tym również zainteresowany

INTER Ubezpieczenie Podmiotu Leczniczego

Pakiet INTER Podmioty Lecznicze

Ubezpieczenie dla placówek medycznych i aptek zawierające OC Obowiązkowe, OC Dobrowolne, Ochronę prawną oraz dodatkowy zakres zgodnie z potrzebami placówki. Zabezpiecz siebie i swoich pracowników w codziennej pracy.
Ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego wraz z wyposażeniem.

INTER Partner dla Medycyny

Ochrona majątku podmiotu leczniczego, praktyki i apteki. Ubezpieczenie środków obrotowych, leków, szczepionek i sprzętu elektronicznego.

Dokumenty do pobrania