801 803 000
Ubezpieczenie eksperymentu medycznego Warszawa, Białystok, Koszalin, Kielce, Łódź, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Toruń,

Nowość w ofercie Inter!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów przeprowadzających eksperymenty medyczne.

Ubezpieczenie dedykowane jest podmiotom przeprowadzającym eksperymenty medyczne (lecznicze lub badawcze), czyli: podmiotom leczniczym, uczelniom, instytutom badawczym oraz lekarzom.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny za szkody wyrządzone:

  • uczestnikowi eksperymentu medycznego,
  • osobie, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć w związku z przeprowadzanym eksperymentem medycznym.

Warunki przedmiotowego ubezpieczenia są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2020r.

Dokumenty do pobrania