801 803 000
ubezpieczenie zycie

Ubezpieczenie na życie

Dla Ciebie i Twojej Rodziny.

INTER Moje Życie

Ubezpieczenie terminowe INTER Moje Życie zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, takich jak zgon, poważne zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek oraz będące jego skutkiem inwalidztwo i pobyt w szpitalu. Sam wybierzesz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczenia możliwością rozszerzenia go w każdą rocznicę polisy lub w przypadku m.in. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

Atuty:

 • Sam ustalasz wysokość wsparcia finansowego dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Indywidualnie ustalimy zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 70 roku życia
 • Możesz wybrać czas trwania ochrony od 5 do 35 lat
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania


INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe ubezpieczenie na życie INTER Bezpieczny Kredyt to propozycja dla osób, które zaciągają zobowiązania finansowe, planują duże inwestycje lub potrzebują długotrwałej ochrony. Jest to idealne zabezpieczenie finansowe najbliższych w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Atuty:

 • Sam ustalasz wysokość sumy oraz okresu ubezpieczenia zgodnie z Twoim kredytem lub potrzebą ochrony
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy aż do 80 roku życia
 • Możesz zawrzeć umowę na okres ubezpieczenia od jednego roku do 50 lat
 • Składkę ubezpieczeniową płacisz tylko przez 2/3 okresu ubezpieczenia
 • Możesz zawrzeć umowę nie tylko pod zobowiązania kredytowe, ale również po to, by zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych
 • Na Twoje życzenie dokonujemy cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank, w którym zaciągasz kredyt

Często zadawane pytania

Minimalna suma ubezpieczenia to 10 000 zł. W przypadku ubezpieczenia INTER Moje Życie suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres zawartej ochrony, o ile sam nie zawnioskujesz o jej podwyższenie. W przypadku ubezpieczenia INTER Bezpieczny Kredyt suma ubezpieczenia maleje proporcjonalnie do okresu jaki upłynął od początku ochrony ubezpieczeniowej.
Natomiast minimalna składka wynosi 30 zł i jest stała przez cały okres ubezpieczenia.
Wypełnij i podpisz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z krótką ankietą medyczną. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić Cię o wykonanie konkretnych badań lekarskich na nasz koszt.
Ochrona świadczona będzie od momentu podpisania wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż dzień po opłacie składki ubezpieczeniowej.

Masz ubezpieczenie na życie? Potrzebujesz zgłosić roszczenie? Możesz to zrobić on-line.


Zobacz inne produkty z kategorii: Ubezpieczenia na życie

ubezpieczenie firma do polecanych

INTER Grupa Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus jest dedykowanym produktem dla firm o różnej strukturze i wielkości. Szeroki zakres świadczeń połączony z assistance medycznym zapewni Tobie, Twoim pracownikom oraz Waszym członkom rodzin poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Ubezpieczenie na zycie medyka.jpg

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia.


Dokumenty do pobrania