INTER Vision

INTER Vision

Ubezpieczenie Zdrowotne INTER Vision daje Ci nieograniczony dostęp do najwyższej jakości usług w najlepszych w kraju prywatnych placówkach medycznych. INTER Vision to najszerszy na polskim rynku zakres usług medycznych, obejmujący także leczenie stomatologiczne. Z INTER Vision Ty decydujesz jak i gdzie chcesz się leczyć: jeżeli skorzystasz z wizyty poza siecią naszych placówek kontraktowych, zwrócimy Ci jej koszty.

  1. Konsultacje lekarzy wszystkich specjalności bez limitów i skierowań na terenie całej Polski
  2. Szeroki wachlarz badań laboratoryjnych i diagnostycznych w cenie
  3. Zwrot kosztów leczenia poza siecią placówek kontraktowych – możesz leczyć się w każdej placówce na terenie Polski i u każdego lekarza
  4. Assistance medyczny – pomoc w razie wypadku dla Ciebie i Twojej rodziny
  5. Szeroka opieka stomatologiczna

INTER Vision jest dostępne w czterech wariantach Basic, Silver, Gold, Diamond

 

 Zakres ubezpieczenia  Vision Basic  Vision Silver  Vision Gold  Vision Diamond
 INFOLINIA MEDYCZNA 24h 22 333 77 77  x  x x x
 CENTRUM KLIENTA VISION 22 333 77 33  x x  x  x
 VISION ASSISTANCE        
 domowe wizyty lekarskie  x  x  x  x
 domowa opieka pielęgniarska  x  x  x  x
 transport medyczny (do 1000zł na zdarzenie)  x  x  x  x
 pomoc psychologa (do 1000zł na zdarzenie)  x  x  x  x
 dostawa leków (do 250zł)  x  x  x  x
 opieka nad osobami niesamodzielnymi (do 400zł)  x  x  x  x
 organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (do 600zł na zdarzenie)  x  x  x  x
 LECZENIE AMBULATORYJNE        
 konsultacje wszystkich lekarzy specjalistów  x  x x x
 badania laboratoryjne zlecone przez lekarza  x  x  x  x
 badania diagnostyczne zlecone przez lekarza  x  x  x  x
 zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, zmiany opatrunków, zdjęcie szwów)  x  x  x  x
 założenie i zdjęcie gipsu  x  x  x  x
 profilaktyczny przegląd stanu zdrowia raz w roku  x  x  x  rozszerzony
 szczepienie przeciw grypie raz w roku  x  x  x  x
 koszty leków      limit 500 zł  limit 700 zł
 testy alergiczne      x  x
 środki pomocnicze      x  x
 środki pomocnicze po operacji    x  x  x
 rehabilitacja        x
 psychoterapia (20 spotkań w roku)        x
 LECZENIE DENTYSTYCZNE        
 profilaktyczna kontrola dentystyczna dwa razy w roku  x x  x  x
 leczenie zachowawcze    x  x  x
 leczenie kanałowe    x  x  x
 ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia) do 4000zł w ciągu 4 lat    x  x  x
 zabiegi protetyczne (obowiązują limity roczne)      25%  50%
 implanty (obowiązują limity roczne)      25%  50%
 LECZENIE STACJONARNE        
 dzienny zasiłek szpitalny, za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia)  jako opcja dodatkowa  100 zł  150 zł  200 zł
 OPCJE DODATKOWE - DODATKOWO PŁATNE        
 Best Doctors - powtórna opinia medyczna  x x x x
 dzienny zasilek szpitalny  x  x  x  x
 koszty leczenia za granicą  x  x  x  x
 protetyka w następstwie nieszczęśliwego wypadku  x  x  x  x
 medycyna pracy (w ramach ubezpieczeń grupowych)  x  x  x  x
 następstwa nieszczęśliwych wypadków  x  x  x  x
 rehabilitacja  x  x  x  x
 operacje  x  x  x  x
 poważne zachorowania  x  x  x  x

W ramach ubezpieczenia INTER Vision masz możliwość uzyskania zwrotu kosztów świadczeń (wizyt lekarskich oraz badań) realizowanych poza siecią placówek kontraktowych.
Korzystając z tej możliwości pamiętaj o wzięciu faktury za wizytę lekarską lub wykonane badanie - będzie ona podstawą do uzyskania zwrotu kosztów.
Po wizycie należy wypełnić Formularz zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia zdrowotnego i wysłać go wraz z fakturą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa