INTER Tour 365

Całoroczna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie bez konieczności zgłaszania planowanej podróży zarówno w celach wypoczynkowych jak i  w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym.

 1. Roczne ubezpieczenie turystyczne ważne na całym świecie
 2. Brak limitu wyjazdów w okresie ubezpieczenia oraz konieczności zgłaszania wyjazdu ubezpieczycielowi
 3. Brak limitu wieku ubezpieczonego
 4. Ubezpieczenie ryzyk związanych z uprawianiem sportów amatorskich (min. narty, snowboard, nurkowanie do 15 m)
 5. Koszty poszukiwań i ratownictwa na morzu i lądzie – również z wykorzystaniem helikoptera
 6. Usługi consierge – min. rezerwacja hoteli, organizacja pomocy tłumacza, zamawianie taksówki, organizacja przeglądu samochodu, rezerwacja biletów do kin i teatrów
 • kupujesz ubezpieczenie na rok, płacisz jedną składkę, a wyjeżdżasz ile chcesz
 • ochrona obejmuje wyjazdy o maksymalnej długości 45 dni, ale nie jest istotna liczba wyjazdów
 • wybierając wariant rodzinny zapewniasz ochronę całej rodzinie, bez względu na liczbę jej członków. Za rodzinę uważamy również związki partnerskie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe
 • polisę możesz kupić razem ze swoim ubezpieczeniem zawodowym – dzięki temu uzyskasz atrakcyjną zniżkę w ubezpieczeniu OC medycznym
 Wariant indywidualny – ochrona przez 365 dni  Wariant rodzinny – ochrona dla całej rodziny przez 365 dni
 Składka roczna – 217 zł  Składka roczna – 498 zł
 
Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc assistance w podróży Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
250 000 zł - dla każdego Ubezpieczonego 15 000 zł - dla każdego Ubezpieczonego 250 000 zł (szkody osobowe), 25 000 zł (szkody rzeczowe) - dla każdego Ubezpieczonego
Pobyt w szpitalu, leczenie ambulatoryjne, honoraria i wizyty lekarskie Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie trzeciej związane między innymi z:

 • opieką nad niepełnoletnimi dziećmi
 • posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym mienia wynajętego lub dzierżawionego
 • opieką nad zwierzętami domowymi w podróży (pies, kot)
 • Amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych
Stomatologia – max 600 zł Uraz ciała
Leki, środki opatrunkowe, środki ortopedyczne przepisane przez lekarza  
Ciąża – do 600 zł łącznie za max. 2 wizyty lekarskie

Assistance – usługi związane z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, a realizowane na terytorium RP, po powrocie Ubezpieczonego do kraju

 • Koszty rehabilitacji – do 500 zł
 • Organizacja wypożyczenia oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego – do 200 zł
 • Dostarczenie leków – do 100 zł
 • Transport do i z placówki oraz pomiędzy placówkami – do 1000 zł
 • Pomoc domowa – do 300 zł
 • Informacja na temat dostępu do usług medycznych
Transport do i z placówki oraz pomiędzy placówkami
Transport powrotny do RP  
Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie, w wodzie – max 25 000 zł
Wcześniejszy powrót w przypadku nagłego zachorowania/śmierci członka rodziny lub szkody związanej z mieniem Ubezpieczonego na terenie RP
Bezzwrotna pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku lub wypłaty z bankomatu – max 1000 zł
Usługi Concierge: Organizacja tłumacza, rezerwacja biletów, miejsc w restauracji itp.