OC Lekarza i Lekarza Dentysty

Ubezpieczenie OC Lekarza i Lekarza Dentysty to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

 1. Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy
 2. Suma gwarancyjna nawet do 200 000 euro na jedno zdarzenie
 3. Ochrona przed skutkami szkód wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie Europy
 4. Szybka ścieżka zakupu
 5. Indywidualne doradztwo wyspecjalizowanego agenta
 6. Możliwość dokupienia specjalistycznego ubezpieczenia medycyny estetycznej

W ramach oferty INTER proponujemy ubezpieczenie OC obowiązkowe, z możliwością rozszerzenia świadczeń o ubezpieczenie OC dobrowolne.

OC obowiązkowe

Zakres i warunki tego ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r: Ubezpieczeniem OC obowiązkowym objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

OC obowiązkowe adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską.

Co nie jest objęte zakresem OC obowiązkowego?

 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
 • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta
 • szkody polegające na zapłacie kar umownych
 • szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką
 • medycyna estetyczna

OC dobrowolne

OC dobrowolne kierujemy do lekarzy i lekarzy dentystów chcących rozszerzyć zakres zabezpieczenia na wszystkie sfery swojej zawodowej aktywności.

 

Zakres OC dobrowolnego

Wariant A

Lekarz ma własną praktykę i posiada OC obowiązkowe

Wariant B

Lekarz pracujący na etacie, nie potrzebuje OC obowiązkowego

Szkody w mieniu wyrządzone podczas udzielania świadczeń x x
Szkody w mieniu i na osobie związane z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych x x
OC najemcy nieruchomości x x
Szkody osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką   x
Opcje dodatkowe
OC najemcy ruchomości
Szkody powstałe w wyniku udzielania pierwszej pomocy lekarskiej na terenie Europy
Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
Medycyna estetyczna stomatologiczna

Ubezpieczenie zapewnia ochronę lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym niechirurgiczne zabiegi medyczne, medyczno - stomatologiczne i kosmetyczne w celu poprawienia wyglądu pacjentów.

Dzięki precyzyjnej definicji zabiegów nie ma wątpliwości jakie dokładnie zabiegi obejmujemy ochroną.
Do zabiegów objętych ochroną należą wyłącznie: iniekcje, mikrodermabrazja, jonofereza, mezoterapia, terapia ultradźwiękami, laseroterapia, peelingi chemiczne i kawitacyjne, usuwanie zmian skórnych, leczenie trądziku i blizn potrądzikowych, usuwanie przebarwień, tatuaży oraz makijaży permanentnych, wykorzystywanie prądu o wysokich natężeniach i niskich częstotliwościach, stosowanie nici liftingujących i wypełniaczy tkankowych, wybielanie zębów, zakładanie biżuterii nazębnej, zakładanie licówek, korekta kształtu zębów, wykonywanie koron, zakładanie aparatów ortodontycznych.

Szkody wynikłe z zabiegów dedykowanych w celu poprawy wyglądu nie są objęte ubezpieczeniem OC obowiązkowym. Jedynym zabezpieczeniem na wypadek takich roszczeń jest specjalistyczne ubezpieczenie medycyny estetycznej, które można dokupić jako Klauzulę do ubezpieczenia OC dobrowolnego.