Ochrona
Przychodu

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej o ochronie przychodu

Dłuższa choroba lub wypadek oznacza przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu przychodów. ZUS wypłaca zwykle zasiłek chorobowy w minimalnej wysokości, który może nie wystarczyć na pokrycie kosztów stałych działalności czy innych zobowiązań. Zapoznaj się z naszą ofertą i ubezpiecz się już dziś.

oc-lekarz_1

INTER Medicus

INTER Medicus to ubezpieczenie skierowane do osób wykonujących wolny zawód, prowadzących działalność gospodarczą. Proponujemy świadczenie dzienne wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów. Płacimy za każdy dzień niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy chorujesz w domu, czy przebywasz w szpitalu. Ubezpieczenie możesz zakupić w jednym z dwóch wariantów: INTER Medicus (niezdolność do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku) lub INTER Medicus NNW (niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku).

Atuty:

 • Środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów
  - nawet do 9 000 zł
 • Ochrona w pełnym zakresie od początku ubezpieczenia - bez okresu karencji
 • Wypłata świadczenia począwszy od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie do 365-go dnia
 • Brak ankiety medycznej przy ubezpieczeniu INTER Medicus NNW
 • Podstawą decyzji o wypłacie świadczenia jest zwolnienie lekarskie
oc-lekarz_1

INTER Świadczenie Dzienne

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia finansowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego skierowane do fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą. Wypłacamy je w przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku trwającej minimum 15 dni. Podstawą do decyzji o wypłacie świadczenia jest orzeczenie lekarskie.

Atuty:

 • Zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy w wyniku wypadku
 • Środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów
  - nawet do 4 500 zł
 • Świadczenia wypłacane do 365-go dnia trwania niezdolności do pracy
 • Uzupełnienie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS
oc-lekarz_1

INTER Kontrakt

INTER Kontrakt to ubezpieczenie skierowane to pracowników branży medycznej zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt). Proponujemy świadczenie dzienne wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów. Płacimy za każdy dzień niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy chorujesz w domu, czy przebywasz w szpitalu. Ubezpieczenie możesz zakupić w jednym z dwóch wariantów: INTER Kontakt (niezdolność do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku) lub INTER Kontrakt NNW (niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku).

Atuty:

 • Środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów - nawet do 9 000 zł
 • Ochrona w pełnym zakresie od początku ubezpieczenia - bez okresu karencji
 • Wypłata świadczenia począwszy od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie do 365-go dnia
 • Brak ankiety medycznej przy ubezpieczeniu INTER Kontakt NNW
 • Podstawą decyzji o wypłacie świadczenia jest zwolnienie lekarskie

Dodatkowe produkty najczęściej wybierane przez Klientów

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
18 października 2018

Pakiet INTER Student. Użyj suwaka i poczuj się bezpiecznie

18 października 2018

Oczekiwania pacjentów a realia. Jakie ubezpieczenie chroni lekarzy przed roszczeniami pacjentów?

Pacjenci mają konkretne wymagania w kwestiach dostępu do jakości usług […]
16 października 2018

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym

Studenci kierunków medycznych chętnie korzystają ze stypendiów, które umożliwiają zdobywanie […]
12 października 2018

Studenci świadomi ryzyka zakażenia WZW. Warto pomyśleć o polisie.

Studenci medycyny mają świadomość, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest […]
Top