Pełna ochrona dla
domu i mieszkania

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu INTER Lokum

Potrzebujesz ubezpieczenia pod kredyt w banku, a może boisz się konsekwencji związanych z zalaniem sąsiada? Ubezpieczenie INTER Lokum to kompleksowa ochrona dla Twojego domu lub mieszkania. Wybierz nasz pakiet i dopasuj zakres oraz sumy ubezpieczenia do swoich potrzeb.

oc-lekarz_1

Dom i Mieszkanie

W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania masz możliwość objęcia ochroną również domu w budowie, garażu czy ruchomości domowych. Proponujemy Ci jeden z dostępnych wariantów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk. Swój pakiet możesz też rozszerzyć m.in. o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniem.

Atuty:

 • Ryzyko przepięcia w zakresie ubezpieczenia
 • Assistance domowy, medyczny, samochodowy
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Ubezpieczenie domku letniskowego lub nagrobka w ramach jednej polisy
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon, bagaż
OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zapewni Ci ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym szkody związane z zalaniem ich mienia.

Atuty:

 • Odpowiedzialność Cywilna na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej
 • OC za szkody wyrządzone podczas amatorskiego uprawiania sportów
 • Możliwość rozszerzenia o klauzulę m.in. OC Sąsiada (za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego) lub OC za szkody powstałe w związku z najmowaniem nieruchomości
NNW

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

Atuty:

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie
Asysta prawna i Ochrona Prawa

Asysta Prawna i Ochrona Prawa

Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej zapewni Ci pomoc w sprawach związanych z Twoim życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej w kwestiach związanych m.in z prawami rzeczowymi nieruchomości, prawem wykroczeń czy prawem karnym.

Atuty:

 • Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł

Najczęściej zadawane pytania

1Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby je ubezpieczyć?
Nie, nie trzeba być właścicielem mieszkania, aby je ubezpieczyć. Należy natomiast pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia majątku odszkodowanie jest wypłacane właścicielowi ubezpieczonego mienia.
2Mam ubezpieczone mury od ognia i innych zdarzeń losowych przez spółdzielnię mieszkaniową. Czy powinienem dodatkowo ubezpieczyć swoją nieruchomość?
Wybierając zakres ubezpieczenia pamiętaj, że polisa może obejmować nie tylko ochronę podstawową (ogień i inne zdarzenia losowe), ale również chronić Ci przed skutkami kradzieży, uszkodzenia mienia ruchomego czy zalania sąsiada.
3Czy można w INTER ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt i w jaki sposób mam ustalić sumę ubezpieczenia?
Tak, INTER Polska oferuje ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kredyt. Dane dotyczące cesji można podać w trakcie zakupu ubezpieczenia lub w trakcie trwania umowy. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości mienia, a nie wysokości zaciągniętego kredytu.
4Kto otrzyma odszkodowanie, jeżeli jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej?
W takim przypadku INTER występuje z zapytaniem do banku, komu wypłacić odszkodowanie. Wypłata następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi z banku.
5Mam polisę ubezpieczenia nieruchomości i doszło do szkody. Jak mogę zgłosić zdarzenie?
Szkodę możesz zgłosić za pomocą naszej infolinii (801 803 000) lub formularza zgłoszenia szkody znajdującego się na stronie www.inter-direct.pl

Dodatkowe produkty najczęściej wybierane przez Klientów

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
18 października 2018

Pakiet INTER Student. Użyj suwaka i poczuj się bezpiecznie

18 października 2018

Oczekiwania pacjentów a realia. Jakie ubezpieczenie chroni lekarzy przed roszczeniami pacjentów?

Pacjenci mają konkretne wymagania w kwestiach dostępu do jakości usług […]
16 października 2018

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym

Studenci kierunków medycznych chętnie korzystają ze stypendiów, które umożliwiają zdobywanie […]
12 października 2018

Studenci świadomi ryzyka zakażenia WZW. Warto pomyśleć o polisie.

Studenci medycyny mają świadomość, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest […]
Top