801 803 000

Koronawirus: informacje dla Klientów i Partnerów INTER

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Spółki INTER: TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA prowadzą swoją działalność poprzez obsługę zdalną do odwołania.

W trosce o zdrowie naszych Klientów, Partnerów i Pracowników przygotowaliśmy wszystkie procesy formalne tak, aby umożliwić sprawną obsługę Państwa potrzeb i zgłoszeń.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

majatek nnw

Wykonywanie szczepień COVID-19 objęte ochroną ubezpieczeniową

Zakres ubezpieczenia OC (obowiązkowego lub dobrowolnego – wariant B) obejmuje wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.
Ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają:

• Uprawnieni do wykonywania szczepień ochronnych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni, zgodnie z art.21c ust.2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu z zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 roku Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.);
• Fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 roku poz. 293) ukończyli szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
obsluga koronawirus

Koronawirus: informacje dla Klientów i Partnerów INTER

COVID-19 w pytaniach i odpowiedziach


Pytania i Odpowiedzi – dla Klientów INTER

INTER umożliwia Państwu zakup ubezpieczeń bez wychodzenia z domu. Zakupu można dokonać na kilka sposobów.

1. Możesz otrzymać polisę e-mailem – nasi Agenci mogą wystawić zdalnie polisy:

– OC zawodowe
– Ochrona prawna
– ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW
– ubezpieczenie Podmiotu Leczniczego
– ubezpieczenie majątku firmy
– ubezpieczenie domu/mieszkania
– ubezpieczenie turystyczne.


Przy wyborze tej opcji konieczny jest telefoniczny lub mailowy kontakt z Agentem, który przygotuje ofertę ubezpieczenia na podstawie analizy Państwa potrzeb, a następnie prześle ją na wskazany adres mailowy. Jeśli oferta wymaga zmian, wystarczy przekazać swoje uwagi Agentowi, który uwzględni sugerowane poprawki w nowej wersji umowy. Po akceptacji oferty i opłaceniu składki za pomocą platformy Dotpay otrzymają Państwo polisę na adres mailowy. Cała procedura może potrwać kilka minut.

Jeśli nie mają Państwo swojego Agenta prosimy wypełnić formularz Zamów kontakt z Agentem.

2. Zakup online

Niektóre z naszych ubezpieczeń można kupić samodzielnie przez Internet. Na naszej stronie internetowej, w odpowiednich zakładkach produktowych znajdą Państwo przyciski KUP ONLINE. To oznacza, że dany produkt jest dostępny online, a Klient bez pomocy Agenta może wypełnić formularz i zakupić ubezpieczenie.

KUP ONLINE ubezpieczenie OC.

W przypadku jakichkolwiek kłopotów lub wątpliwości można skorzystać z opcji Callpage (pomarańczowa słuchawka dostępna na stronie www, w kategorii Dla Służby Zdrowia). Połączy ona Państwa z jednym z naszych Pośredników, który pomoże rozwiązać problem.

3. Zakup indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych: INTER Vision/Zdrowie

Wszystkich zainteresowanych indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym w INTER zapraszamy do wypełnienia wniosku INTER VISION na stronie https://inter-direct.pl/vision.

Po wypełnieniu wniosku on-line trafia on do oceny ryzyka. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klient otrzymuje polisę drogą mailową. Odbierając polisę Klient zobowiązany jest do wpłaty składki na podany na polisie nr konta bankowego.

4. Zakup ubezpieczeń grupowych dla firm: ubezpieczeń grupowych na życie lub ubezpieczeń zdrowotnych.

Wszystkich klientów oraz pośredników zainteresowanych zakupem ubezpieczenia grupowego dla firm zapraszamy do wypełnienia formularza Zamów ofertę na stronie dla Firm. Wystarczy wybrać interesujący Państwa wariant produktowy, lub przejść bezpośrednio do formularza . Po jego wypełnieniu nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu przygotowania atrakcyjnej oferty.
Oddziały TU INTER Polska S.A. są dla Państwa otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 Ze względu na reżim sanitarny na terenie Oddziału może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
Osoby zainteresowane wizytą w Oddziale prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu wizyty.
Mapa Oddziałów INTER wraz z danymi teleadresowymi.
Zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z Państwa Agentem. Jeśli nie posiadają Państwo swojego Agenta w INTER, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz ZAMÓW KONTAKT Z AGENTEM.
W okresie pracy zdalnej w miarę możliwości prosimy o korzystanie z formularzy kontaktowych umieszczonych w Strefie Klienta na naszej stronie internetowej. Pod podanym adresem internetowym znajdą Państwo następujące formularze:

– Umówienie wizyty lekarskiej
– Znalezienie placówki medycznej
– Zgłoszenie szkody/roszczenia
– Zgłoszenie reklamacji
– Kontakt z agentem
– Zakup ubezpieczeń online.
Nasze procesy likwidacji szkód działają normalnie. Zapraszamy do zgłaszania szkód online poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Strefie Klienta, w sekcji: Miałeś szkodę? Skorzystaj z formularzy online.

Jeśli ze względu na sytuację obawiają się Państwo oględzin mienia przeprowadzonych przez rzeczoznawcę, proponujemy skorzystanie z dedykowanej aplikacji, która pozwala samodzielnie przeprowadzić likwidację szkody za pomocą telefonu komórkowego. Procedura nie jest skomplikowana. Nasi Klienci zaraz po zgłoszeniu otrzymują link do aplikacji, w dogodnym dla siebie czasie wypełniają prosty formularz oraz robią zdjęcia uszkodzonego mienia telefonem. Wartość odszkodowania ustalana jest w czasie wypełniania formularza przez Klienta. Dlatego zaraz po zatwierdzeniu przez opiekuna szkody, Klient otrzymuje pieniądze na konto wskazane w zgłoszeniu.
UMAWIANIE WIZYT W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

1. Ubezpieczeni w INTER niezależnie od wariantu ubezpieczenia, mają w sposób ciągły i niezakłócony możliwość korzystania z e-konsultacji w INTER, zarówno z internistą i pediatrą, jak i z ponad 20 najczęściej poszukiwanymi przez Klientów specjalistami:
– alergologa, anestezjologa, chirurga, dermatologa, diabetologa,
– endokrynologa, flebologa, gastrologa, ginekologa, kardiologa, laryngologa/otolaryngologa,
– nefrologa, neurochirurga, neurologa, ortopedy, onkologa, okulisty,
– pulmonologa, reumatologa, traumatologa, urologa, wenerologa,
– a także psychiatry (każdorazowo umawiany przez Centrum Klienta INTER).

Przypominamy, że w ramach e-konsultacji nasi ubezpieczeni mają możliwość swobodnego, w warunkach domowych, bez wychodzenia z domu, skorzystania z porad lekarskich, z tym m.in. otrzymania e-recepty i e-zwolnienia oraz skierowania na badania, które będą mogły się odbyć w późniejszym terminie.

Pierwszą e-konsultację można umówić za pośrednictwem Centrum Klienta INTER dzwoniąc pod numer 801 803 000, a każdą kolejną samodzielnie, korzystając z dedykowanego temu portalowi.

Dodatkowo stale poszerzamy możliwości korzystania zdalnie z konsultacji lekarskich w sieci naszych partnerów medycznych. Najpopularniejsze sieci placówek medycznych realizują dla naszych Ubezpieczonych konsultacje zdalne wszystkich specjalności.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy, by nasi Ubezpieczeni umawiali się bezpośrednio z wybraną placówką medyczną, natomiast w przypadku Klientów ubezpieczonych w INTER ZDROWIE – przez Centrum Klienta INTER. Takie postępowanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której placówka odmawia zrealizowania porady/usługi medycznej.

Placówki kontraktowe, w których udzielane są świadczenia medyczne w ramach ubezpieczeń zdrowotnych INTER Vision oraz INTER Zdrowie, wymagają w pierwszym kroku kontaktu telefonicznego od każdego Ubezpieczonego, który zgłasza chęć skorzystania z usługi medycznej. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja placówki przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

Zgodnie z rekomendacją GIS każdemu pacjentowi, również bez objawów koronawirusa, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza specjalisty najpierw należy udzielić TELEPORADY. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

REALIZACJA WIZYT DOMOWYCH W RAMACH ASSISTANCE

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dla bezpieczeństwa lekarzy oraz Pacjentów Centrum Operacyjne Assistance w pierwszej kolejności organizuje dla naszych Ubezpieczonych Teleporady/Wideoporady.

Podczas Teleporady/Wideoporady lekarz postawi diagnozę i w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

W trosce o Klienta grupowego, który posiada wykupioną medycynę pracy, informujemy, iż w nawiązaniu do ustawy z dnia 31/03/2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568) wprowadzono przepisy mówiące, iż:

1. Zachowany zostaje obowiązek realizacji badań wstępnych i kontrolnych, przy czym w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Lekarz medycyny pracy lub inny lekarz może przeprowadzić badania wstępne i kontrolne oraz wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem telemedycyny.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

2. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wszyscy Klienci indywidualnego oraz grupowego ubezpieczenia INTER Vision/Zdrowie mogą złożyć online wniosek o zwrot kosztów za usługę medyczną, która została wykonana w placówce niewspółpracującej z TU INTER Polska. Zwrot kosztów dotyczy usług objętych zakresem ubezpieczenia. Kwota zwrotu zgodna jest z Wykazem świadczeń zdrowotnych. Aby złożyć wniosek, wystarczy wypełnić zgłoszenie: https://inter-direct.pl/zgloszenie.roszczenia.zdrowie/.
W związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce na szpitale zakaźne informujemy, że lekarze innych specjalności (które mają wpisane na polisach) pracujący w takich szpitalach nie muszą podpisywać aneksów do dotychczasowych polis. Zostaną oni objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Świadczenia zdrowotne objęte ochroną w ramach ubezpieczenie OC obejmują również telemedycynę – udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość (np. konsultacje lekarskie, opisywanie badań, przesyłanie zdjęć RTG) za pośrednictwem Internetu (mail, chat) lub telefonu (np. ratownictwo medyczne – dyspozytor).
W związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z ubezpieczeniem pracowników branży medycznej na czas niezdolności do pracy (Ubezpieczenia INTER Kontrakt, INTER Medicus, INTER Medyk Life) uprzejmie informujemy, że świadczenia dzienne są wypłacane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku ubezpieczenia INTER Kontrakt i INTER Medicus każdy Ubezpieczony, którego niezdolność do pracy jest potwierdzona zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim i która trwa co najmniej 30 dni (w przypadku choroby) lub 15 dni (w przypadku hospitalizacji lub nieszczęśliwego wypadku) ma prawo do świadczenia.

W przypadku Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie INTER Medyk Life każdy Ubezpieczony, którego niezdolność do pracy jest potwierdzona zwolnieniem, zaświadczeniem lekarskim lub decyzją o kwarantannie lub izolacji domowej i która trwa co najmniej 31 dni (w przypadku choroby) lub 15 dni (w przypadku nieszczęśliwego wypadku) ma prawo do świadczenia.

Zasady wypłacania świadczenia dziennego są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
W celu uproszczenia procesów związanych z obsługą umów ubezpieczenia na życie prosimy o przesyłanie dokumentacji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej (skany np. wniosków, deklaracji, list osób przystępujących i występujących). Korespondencję w formie elektronicznej prosimy przesyłać na następujący adres e-mail: zycie@interpolska.pl.

Następnie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów w najbliższym możliwym terminie.

Wystawione polisy i świadectwa dla osób ubezpieczonych będą w pierwszej kolejności wysyłane w formie elektronicznej (pdf) na adresy e-mail (do osób administrujących umowami w zakładach pracy, pośredników), następnie w miarę możliwości dokumenty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną.
W przypadku pytań merytorycznych (oferta produktowa, akceptacja ofert ponadkompetencyjnych) – prosimy kontaktować się ze swoim Przedstawicielem lub Koordynatorem.

Pytania dotyczące obsługi technicznej Portalu Agenta i DMS prosimy kierować do Centrum Wsparcia Agenta na adres e-mail pomoc@interpolska.pl, tel. 22 333 77 66, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8.00 – 16.15.


Kup ubezpieczenie bez wychodzenia z domu

Lekarz i Lekarz Dentysta

Zawód lekarza to codzienne decyzje dotyczące życia i zdrowia innych ludzi. Często jest to praca w stresie, w trudnych warunkach i przez długie godziny. Dokonując wyboru zatroszcz się o kompleksową i profesjonalna ochronę. Pakiet INTER Lekarz zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
ubezpieczenie ratownik

Ratownik Medyczny

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Pielęgniarka i Położna

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Pielęgniarek i Położnych Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych i szkód w mieniu pacjenta.


Ubezpieczenia zawodowe podczas epidemii

Tak, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone pacjentom w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii.
Tak, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone pacjentom w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii.
Tak, ubezpieczenie OC studenta obejmuje szkody wyrządzone w trakcie wolontariatu a ubezpieczenie HIV/WZW pokryje m. in koszty badań na obecność wirusów HIV / WZW w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym w czasie pracy w charakterze wolontariusza.
Tak.
Tak.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w trakcie udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie trzeba wprowadzać żadnych dodatkowych zapisów w aktualnych polisach.
Nie ma potrzeby aneksowania polis personelowi medycznemu dotychczas w nich pracujących nawet, jeśli mają ubezpieczoną inną specjalność.
Tak, działalność lecznicza obejmuje również telemedycynę, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych przez telefon lub internet.
Nie, Zakres ubezpieczenia HIV/WZW pokryje m. in koszty badań na obecność wirusów HIV / WZW w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym.
Lekarz/pielęgniarka nie może odmówić pracy w przypadku braku odpowiedniej odzieży ochronnej i szkoleń z zakresu indywidualnej ochrony przed koronawirusem, bowiem jego/jej obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego.
Lekarz/Pielęgniarka nie może odmówić pracy na innym oddziale, bowiem jego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego. Powinien on/ona jednak powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. W takim przypadku lekarz/pielęgniarka powinien/powinna zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Masz Ubezpieczenie Zdrowotne w INTER? Sprawdź usługę e-konsultacji

Skorzystaj z e-konsultacji

Skorzystaj z usługi telekonsultacji i skontaktu się ze specjalistą bez wychodzenia z domu. Sprawdź specjalizacje dostępne w ramach e KONSULTACJI.
inter sprawozdania

Kontakt z INTER

Jeżeli chcesz załatwić sprawę, lub nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie wśród powyższych – skontaktuj się z naszym biurem obsługi Klienta.


INTER wspiera Medyków w czasie kryzysu – zobacz ostatnie aktualności