Aktualności

Strona główna / O nas / Aktualności / Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.
«Wróć do listy

Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.

Informujemy, że do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j. z siedzibą w Pile (64-920) ul. 14 Lutego 10. Przedsiębiorstwo  Turystyczne „Martin” posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 18 września 2017 do 17 września 2018.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński  Sp. j.  w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić

Formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz Oświadczenie.

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki „MARTIN” Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. j. a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Faksem : +48 22 333 77 91,

lub

Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 18 września 2017r do 17 września 2018r. upływa 18 września 2019,

Zgłosić szkodę  oraz  zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801 803 000

«Wróć do listy

Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.

Informujemy, że do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j. z siedzibą w Pile (64-920) ul. 14 Lutego 10. Przedsiębiorstwo  Turystyczne „Martin” posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 18 września 2017 do 17 września 2018.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński  Sp. j.  w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić

Formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz Oświadczenie.

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki „MARTIN” Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. j. a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Faksem : +48 22 333 77 91,

lub

Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 18 września 2017r do 17 września 2018r. upływa 18 września 2019,

Zgłosić szkodę  oraz  zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801 803 000

«Wróć do listy

Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.

Informujemy, że do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j. z siedzibą w Pile (64-920) ul. 14 Lutego 10. Przedsiębiorstwo  Turystyczne „Martin” posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 18 września 2017 do 17 września 2018.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński  Sp. j.  w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić

Formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz Oświadczenie.

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki „MARTIN” Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. j. a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Faksem : +48 22 333 77 91,

lub

Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 18 września 2017r do 17 września 2018r. upływa 18 września 2019,

Zgłosić szkodę  oraz  zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801 803 000