Banner Inter poprawnie

#INTERpoPRAWNIE

Tematy ważne dla środowiska medycznego okiem radcy prawnego

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych?

Przedstawiamy cykl artykułów autorstwa eksperta INTER Polska w zakresie prawa medycznego, mec. Pawła Strzelca, dotyczących aktualnych tematów ważnych dla przedstawicieli środowiska medycznego.

Jak prawidlowo promowac dzialalnosc lecznicza

Jak prawidłowo promować działalność leczniczą?

Prowadzenie działalności leczniczej związane jest z respektowaniem wielu restrykcyjnych regulacji prawnych. Wśród tych przepisów ważną rolę odgrywają m.in. unormowania wprowadzające daleko idące ograniczenia w zakresie reklamy.
Pielegniarki i polozne zatrudnione na etacie takze ponosza odpowiedzialnosc majatkowa

Pielęgniarki i położne zatrudnione na etacie także ponoszą odpowiedzialność majątkową

Odpowiedzialność majątkowa pielęgniarki i położnej związana jest z reguły z wykonywaniem zawodu w ramach praktyki zawodowej lub kontraktu medycznego.
Telemedycyna

Telemedycyna zostanie z nami na dłużej

Świadczenia medyczne udzielane na odległość zyskują coraz większa popularność wśród pacjentów i medyków. Choć lawinowy wzrost ich udzielania wiązać należy ze stanem epidemii, to jednak wiele wskazuje na to, że na dobre zagoszczą one w naszym systemie ochrony zdrowia.
Fizjoterapeuta a prawo do informacji pacjenta

Fizjoterapeuta a prawo do informacji pacjenta

Prawo pacjenta do informacji odgrywa kluczową rolę w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, jest jednym z warunków legalności wykonywanych zabiegów. Co więcej – dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, udzieleniu odpowiedzi na wszelkie nurtujące pacjenta pytania, czuje się on bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Mediacja w izbie lekarskiej co warto wiedzieć

Mediacja w izbie lekarskiej – co warto wiedzieć

Systematycznie rośnie liczba pacjentów decydujących się na skierowanie skarg wobec lekarzy w trybie odpowiedzialności zawodowej. Problemy systemu ochrony zdrowia (szczególnie wyeksponowane w czasie epidemii), w bliskiej przyszłości mogą rzutować na nasilenie tego zjawiska.
Agresja pacjenta

Agresja pacjenta – o czym powinien pamiętać pokrzywdzony lekarz?

Środowiska medyczne od lat alarmują o rosnącej skali agresji ze strony pacjentów oraz osób trzecich. Problemy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w stanie epidemii niewątpliwie wywołują ogromne emocje po stronie pacjentów oraz towarzyszących im osób.
nowe rozporządzenie ważne dla fizjoterapeutów w czasie i po epidemii

Nowe rozporządzenie ważne dla fizjoterapeutów w czasie i po epidemii

Stan epidemii na prawie dwa miesiące praktycznie wyłączył możliwość udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii. Przywrócenie zabiegów rehabilitacyjnych zbiegło się w czasie z wprowadzeniem ważnej dla fizjoterapeutów regulacji prawnej.
Nakaz pracy przy zwalczaniu epidemii prawa i obowiązki personelu medycznego

Nakaz pracy przy zwalczaniu epidemii – prawa i obowiązki personelu medycznego

W czasie stanu epidemii obowiązują szczególne regulacje prawne nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek pracy przy zwalczaniu wirusa COVID-19. Przepisy te, głęboko ingerując w zasady wykonywania zawodu, budzą duże emocje całego środowiska medycznego.
Teleporada W Czasie Epidemii

Teleporada w czasie epidemii

Stan epidemii znacząco wpłynął na sytuację pacjentów oraz podmiotów leczniczych i personelu medycznego. Szczególnego znaczenia nabrało udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleporady medycznej.
Prawa pacjenta w czasie epidemii 1

Prawa pacjenta w czasie epidemii

Stan epidemii rodzi wiele problemów utrudniających respektowanie szerokiego katalogu praw pacjenta. Jak donosi Rzecznik Praw Pacjenta w ostatnim okresie kilkukrotnie wzrosła liczba pacjentów zwracających się z prośbą o pomoc.
Bezpieczna pielegniarka i połozna zlecenia lekarskie w czasie epidemii

Bezpieczna pielęgniarka i położna – zlecenia lekarskie w czasie epidemii

Stan epidemii znacząco wpłynął na warunki pracy w placówkach medycznych. Braki kadrowe, niedobór środków ochrony osobistej, przemęczenie i stres, chaos organizacyjny, to tylko niektóre z czynników znacząco obniżających komfort pracy pielęgniarek i położnych.
Dokumentacja lekarska w czasie i po epidemii

Dokumentacja lekarska w czasie (i po) epidemii

Stanu epidemii poważnie zakłócił funkcjonowanie podmiotów leczniczych, szczególnie praktyk lekarskich. Można jednak ten czas wykorzystać na poprawę bezpieczeństwa prawnego medyków. Kluczowym elementem ochrony prawnej lekarza jest dokumentacja medyczna.
Stan epidemii nie zwalnia z obowiaazku udostepniania dokumentacji medycznej

Stan epidemii nie zwalnia z obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej!

Stan epidemii wymusza na placówkach medycznych oraz osobach wykonujących zawody medyczne respektowanie nie tylko wskazań wiedzy medycznej, ale również szeregu reguł prawnych. Ważną rolę odgrywają przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom oraz innym uprawnionym podmiotom.
Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

Systematycznie rośnie ryzyko kontaktu z osobami zakażonymi wirusem COVID-19 . Lekarze dentyści z uwagi na specyfikę udzielanych świadczeń oraz sposób rozprzestrzeniania infekcji należą do najbardziej narażonych.
Obowiazki personelu medycznego w czasie epidemii

Obowiązki personelu medycznego w czasie epidemii

Od 4 marca 2020 r., kiedy to potwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, sytuacja epidemiologiczna w kraju cały czas się pogarsza. Personel medyczny codziennie zderza się z nową sytuacją – zamykane są przychodnie, odwoływane wizyty, szpitale przekształcane są w szpitale zakaźne.