801 803 000

Dyrektor Biura Zarządu

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • organizacja obsługi formalno–prawnej pracy organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) w tym:
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz sporządzanie notatek, protokołów i uchwał z tych posiedzeń,
 • opracowywanie projektów uchwał, pełnomocnictw, upoważnień oraz innych dokumentów wydawanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
 • prowadzenie rejestrów umów Spółki, uchwał i protokołów organów spółki,
 • prowadzenie rejestru ustaleń podjętych przez organy Spółki, przekazywanie informacji do jednostek organizacyjnych o podjętych decyzjach, weryfikowanie ich wykonania,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w celu uzgodnienia i weryfikacji informacji opracowywanych na zlecenie oraz potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej i jej Komitetów
 • koordynacja pracy Asystentek Zarządu.

Niezbędne kompetencje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania Spółek prawa handlowego, jak również wiedza z zakresu prawa ubezpieczeniowego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność w zakresie planowania i organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu.

Oferujemy:

 • pracę na samodzielnym i odpowiedzialnym stanowisku,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz pakiet medyczny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania

 APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk APLIKUJ zgadzasz się na przetwarzanie przez TU INTER Polska S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (min. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.