Ubezpieczenia dla
Fizjoterapeutów

Kup online

Jeśli planujesz zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną pamiętaj o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC).
Kup pakiet z ubezpieczeniem obowiązkowym.
Oferta rekomendowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.Kup online Zobacz odpowiedzi

OC INTER koronawirus Rehabilitując swoich pacjentów, konsultując terapię telefonicznie lub prowadząc ją zdalnie
pamiętaj, że ubezpieczenie OC INTER Polska chroni  Cię przed skutkami popełnionych błędów medycznych,
podczas wykonywania obowiązków zawodowych w czasie pandemii koronawirusa.

Ubezpieczenie dla Fizjoterapeuty
Zakładasz praktykę zawodową, a może pracujesz na etacie?
Sprawdź poniżej jakie ubezpieczenie powinieneś wybrać, aby poczuć się bezpiecznie

Prowadzisz praktykę fizjoterapeutyczną?

Rejestrując praktykę fizjoterapeutyczną w KIF musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W pakiecie INTER otrzymujesz kompleksową ochronę swojego zawodu.

Prowadzisz Podmiot Leczniczy?

Prowadząc podmiot leczniczy musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych. Jeśli masz już wykupione wcześniej ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego, nie musisz niczego zmieniać w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Pracujesz na etacie?

Pracując na umowie o pracę możesz ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, które pokryje nie tylko koszty związane ze szkodą wynikającą z działalności leczniczej, ale i szkody wyrządzone np. w mieniu pacjenta.

Pracujesz na umowie zlecenie?

Pracując na umowie zlecenie ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Ochronę w tym zakresie zapewni Ci OC Dobrowolne, które zabezpiecza nie tylko szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej, ale i szkody np. w sprzęcie medycznym z którego korzystasz na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy.

Pytania i Odpowiedzi

1 Rejestruję praktykę po 01.06.2019 - jakie ubezpieczenie mam kupić?
Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. musisz kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Suma takiego ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. INTER Polska jako jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje sumy wyższe niż minimalna!
2 Czy każdy fizjoterapeuta jest objęty obowiązkiem posiadania polisy OC?
Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Na podjęcie decyzji – czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna - masz czas do 31.10.2019. Do tego czasu musisz także kupić ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jako podmiot leczniczy będziesz potrzebować wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jako praktyka fizjoterapeutyczna będziesz potrzebować minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 eurona wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkiego!
Mając polisę obowiązkową będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
3 Mam podmiot leczniczy - czy muszę podjąć jakieś działania związane z ubezpieczeniem po 01.06.2019?
Nie.Jeśli nie chcesz przerejestrować podmiotu i zamieniać go w praktykę fizjoterapeutyczną – nie musisz podejmować żadnych działań. Obecna polisa ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest ważna i nie trzeba jej zmieniać. Możesz przed jej zakończeniem sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Obecnie są to 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Możesz także zastanowić się nad innymi ubezpieczeniami, które są rekomendowane podmiotom leczniczym – ubezpieczenie majątku firmy czy ubezpieczenie ochrony prawnej.
4 Chcę zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną - słyszałem, że będę potrzebować ubezpieczenia.
Tak. Jeśli chcesz zarejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów praktykę fizjoterapeutyczną – pamiętaj, że musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Możesz także zastanowić się nad innymi ubezpieczeniami, które są rekomendowane praktykom fizjoterapeutycznym – ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ubezpieczenie utraty dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.
5 Prowadzę działalność gospodarczą - czy i jakie działania związane z ubezpieczeniem muszę podjąć po 01.06.2019?
Wybór ubezpieczenia zależy od tego, czy w przyszłości zamierzasz działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna. Na podjęcie decyzji – czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna - masz czas do 31.10.2019. Do tego czasu musisz kupić ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jako podmiot leczniczy będziesz potrzebować wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jako praktyka fizjoterapeutyczna będziesz potrzebować minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6 Jakie ubezpieczenie muszę kupić rejestrując praktykę zawodową fizjoterapeutyczną?
Rejestrując praktykę zawodową masz obowiązek kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7 Leczę pacjentów prywatnie. Czy muszę się ubezpieczyć w zakresie OC?
Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.
8 Pracuję tylko na etacie. Czy muszę się ubezpieczyć po 01.06.2019r.
Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
9 Po co mi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?
Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
10 Pracuję na etacie i na zleceniu, nie mam działalności gospodarczej - czy muszę się ubezpieczyć od OC?
Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.
11 Czy jeśli kupię ubezpieczenie obowiązkowe, to będę ubezpieczony od wszystkiego?
Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Potrzebują go zarówno podmiot leczniczy (na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), jak i praktyka fizjoterapeutyczna (na sumę minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, a także inne ubezpieczenia przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
12 Co to jest OC?
OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
13 Mam OC od dwóch miesięcy. Co się stanie z tą polisą jak założę praktykę?
Jeśli nie masz praktyki fizjoterapeutycznej ani podmiotu leczniczego, to jest to z pewnością polisa dobrowolnego ubezpieczenia OC. W momencie rejestracji podmiotu czy praktyki, będziesz musiał kupić ubezpieczenie obowiązkowe. Sprawdź, czy twój zakład ubezpieczeń oferuje możliwość rozwiązania aktualnej polisy dobrowolnej i przeniesienia części składki w poczet nowej polisy obowiązkowej.
14 Czy jak złamię sobie rękę i przez miesiąc nie będę mógł przyjmować pacjentów w swoim prywatnym gabinecie, to czy z polisy OC dostanę jakieś pieniądze?
Nie. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego! Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych u osób trzecich. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte polisą obowiązkową. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.
15 Czy każde OC obowiązkowe jest takie samo?
Tak, jeżeli chodzi o zakres. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną.
Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia - dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!
oc-lekarz_1

OC Obowiązkowe

Zgodnie z nowymi przepisami OC Obowiązkowe skierowane jest do fizjoterapeutów, którzy założyli podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Atuty:

 • Ochrona wszystkich czynności fizjoterapeutycznych m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże oraz wybrane zabiegi terapii manualnej
 • Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia nawet do 200 000 euro

FAQ

1 Czy i kiedy potrzebuję ubezpieczenia obowiązkowego?
Jeśli jesteś fizjoterapeutą prowadzącym swoją praktykę w formie działalności gospodarczej i zarejestrowałeś się jako podmiot leczniczy (lub zamierzasz to zrobić) musisz posiadać ubezpieczenie OC Obowiązkowe.
2 Dlaczego warto kupować w pakiecie?
Wybierając Pakiet INTER Fizjoterapeuta otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego.
3 Czy mogę kupić ubezpieczenie z data wsteczną?
Nie, umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta z datą wsteczną. Ubezpieczenie może się rozpocząć najwcześniej od dnia następnego.
lekarz

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane jest Fizjoterapeutom, którzy chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających zarejestrowany podmiot leczniczy lub praktykę fizjoterapeutyczną, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne dostosowane do Twoich potrzeb
 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Odpowiedzialność za sprzęt medyczny

FAQ

1 Mam umowę o pracę, po co mi ubezpieczenie?
Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody ma prawo obciążyć Cię do trzykrotności miesięcznej pensji.
2 Mam ubezpieczenie OC Obowiązkowe po co mi ubezpieczenie OC Dobrowolne?
OC Obowiązkowe nie chroni wszystkich sfer Twojego życia zawodowego. Jeśli korzystasz ze sprzętu medycznego, na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy, ochronę w tym zakresie zapewni Ci ubezpieczenie dobrowolne..
3 Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
lekarz

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant podstawowy oraz wariant pełny

FAQ

1 Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie podstawowym?
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie podstawowym zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
3 Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie pełnym?
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie pełnym zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta), prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Dodatkowo oferujemy wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
ruchomosci_

INTER NNW z ryzykiem HIV/WZW

INTER NNW z ryzykiem HIV/WZW to ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ochrona w zakresie NNW działa przez 24 godziny na dobę na terytoriach wszystkich państw świata. Ubezpieczenie można rozszerzyć o klauzulę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne - do 200 000 zł.
 • NNW wskutek amatorskiego uprawiania sportów
 • Możliwość wykupienia klauzuli agresji pacjenta

FAQ

1 Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
2 Czy mogę rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków?
Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić w ramach ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.
3 Czy wypłacone świadczenie musi zostać zwrócone w przypadku braku zarażenia?
Nie, świadczenie wypłacone z tytułu refundacji kosztów badań na obecność wirusów HIV lub WZW nie jest zwracane nawet w przypadku braku zarażenia.
 

Szukasz więcej informacji?

Zobacz więcej w naszym poradniku lub skontaktuj się z nami
27 marca 2020

Obowiązki personelu medycznego w czasie epidemii

Od 4 marca 2020 r., kiedy to potwierdzono wystąpienie pierwszego […]
17 marca 2020

Przeciwwskazania do fizjoterapii. Kiedy należy odmówić leczenia pacjentowi

Istnieją sygnały, które fizjoterapeuci powinni traktować jako ostrzeżenie przed kontynuowaniem […]
16 marca 2020

Bezpieczny start! – jak bezpiecznie rozpocząć działalność fizjoterapeutyczną?

W obecnych czasach zawód fizjoterapeuty jest coraz bardziej ceniony. Kompetencje, […]
6 marca 2020

Dobry fizjoterapeuta w oczach pacjenta, czyli kto?

Fizjoterapeutom, zwłaszcza tym którzy pracują na własną rękę, zależy na […]
Top
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zasady korzystania z plików cookies