801 803 000
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników

INTER Grupa Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie dla firm od 3 pracowników

 • Szeroki i elastyczny zakres świadczeń
 • Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
 • Bogaty zakres świadczeń dodatkowych
 • Pełna ochrona dla pracowników oraz ich rodzin
Zamów kontakt

INTER Grupa Plus

Od ponad 27 lat INTER oferuje na polskim rynku kompleksowe i wyróżniające się usługi w zakresie ubezpieczeń dla branży medycznej, dla firm i klientów indywidualnych. Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus jest dedykowanym produktem dla firm o różnej strukturze i wielkości. Szeroki zakres świadczeń połączony z assistance medycznym zapewni Tobie, Twoim pracownikom oraz Waszym członkom rodzin poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

INTER Grupa Plus to kompleksowy program grupowego ubezpieczenia na życie dedykowany firmom zatrudniającym już od 3 pracowników. W ramach programu zapewniamy wsparcie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, a także w przełomowych momentach życia, takich jak narodziny dziecka czy śmierć osoby bliskiej. Optymalny zakres oferty zapewnia szeroką ochronę życia i zdrowia pracowników, jak również ich rodzin.


Co zyskujesz obejmując swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie?

 • Pogłębia się więź pracownika z Twoją firmą, wzrasta zaangażowanie w pracę
 • Wzrasta atrakcyjność Twojej firmy jako pracodawcy, poprawia się jej wizerunek na rynku pracy
 • Zostajesz zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
 • Składka z ubezpieczenia grupowego wliczana jest w koszty uzyskania przychodu

Dlaczego program INTER Grupa Plus jest najlepszy dla Twojej firmy?

 • Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia i wysokości składki
 • Zapewniasz ochronę nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin
 • Zyskujesz atrakcyjne warunki przystąpienia do ubezpieczenia
 • Zyskujesz możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • Świadczenia szpitalne dotyczą pobytu w szpitalu zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej, Australii, Kanady, USA płatne już od 1 dnia pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz od 2 dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w wyniku choroby

Atuty

 • Niezależnie od formy zatrudnienia dostosujemy zakres, wysokość sum ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami Twoimi i Twoich Pracowników.
 • Ochroną możesz również objąć członków Rodziny Pracownika (współmałżonka czy partnera życiowego) od 16 roku życia oraz pełnoletnie dzieci do 69 roku życia.
 • Oferujemy szeroki katalog poważnych zachorowań – 56 jednostek chorobowych.
 • Oferujemy świadczenia dodatkowe takie jak: świadczenia apteczne czy pobyt w sanatorium.
 • Po rezygnacji z ubezpieczenia oferujemy Ci możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na tych samych warunkach przez jeden rok.

Opcja dodatkowa ubezpieczenia: Assistance medyczny

W ramach programu INTER Grupa Plus oferujemy dostęp do usług Assistance zapewniający szybką pomoc oraz opiekę w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby.

Pakiet usług Assistance został stworzony we współpracy z Mondial Assistnce tak, aby zapewnić najwyższe standardy  obsługi i najszerszy zakres usług.

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku otrzymasz pomoc m.in. w zakresie*:

 • Dostarczenia leków
 • Opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Organizacji procesu rehabilitacyjnego
 • Organizacji prywatnych lekcji
 • Pobytu opiekuna z dzieckiem w szpitalu
 • Pomocy psychologa
 • Transportu medycznego
 • Wizyty lekarza
 • Wizyty pielęgniarki
 • Wizyty położnej
 • Wypożyczenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomocy domowej oraz opiekunki dla rodzica
 • Pomocy medycznej za granicą
 • Infolinii medycznej
 • Infolinii baby assistance

* Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczenia jak również lista włączeń odpowiedzialności określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Świadczeń Assistance.

Dodatkowy pakiet dedykowany branży medycznej:

Program INTER Grupa Plus adresujemy także do podmiotów leczniczych i innych przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia, zatrudniających personel medyczny. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy dodatkowy pakiet ryzyk medycznych, związanych ze specyfiką wykonywania zawodu medycznego.

Pakiet ryzyk medycznych: 

 • Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy 
 • Trwałe uszkodzenie słuchu w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na hałas ultradźwiękowy podczas wykonywania pracy 
 • Zatrucia Ubezpieczonego w wyniku ekspozycji na substancje chemiczne wykorzystywane podczas wykonywania pracy 
 • Urazu kręgosłupa w trakcie wykonywania pracy 
 • Poważne zachorowanie personelu medycznego 
 • Doraźna pomoc psychologiczna lub psychiatryczna na wypadek stwierdzenia u Ubezpieczonego „wtórnego zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy 
 • Obrażenia ciała Ubezpieczonego spowodowane bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania pracy 

Zobacz inne produkty z kategorii: Ubezpieczenia na Życie

ubezpieczenie zycie

INTER Moje Życie

Ubezpieczenie terminowe INTER Moje Życie zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, takich jak zgon, poważne zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek oraz będące jego skutkiem inwalidztwo i pobyt w szpitalu.
Ubezpieczenie na zycie medyka.jpg

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem ochrony zdrowia.

Dokumenty do pobrania